Mall of Scandinavia bidrar till jobb och tillväxt

I november 2015 öppnade köpcentret Mall of Scandinavia i Arenastaden dörrarna för de första besökarna. Mall of Scandinavia utgör tillsammans med Arenastaden en av de största infrastruktursatsningarna i hela Sverige. Ett år senare visar en rapport att Mall of Scandinavia skapar 1 900 arbetstillfällen och en miljard kronor i kommunala och statliga skatteintäkter.

En växande och varierad arbetsmarknad är viktigt. För Solnas del har etableringen av Mall of Scandinavia skapat flera positiva effekter. Enligt en rapport från HUI-research innebär varuhusets öppnande att 1 900 jobb har skapats, varav runt 1 000 har gått till unga under 25 år och utrikes födda.

Utöver många arbetstillfällen har en positiv spiral av tillväxt skapats, vilket också ger ökade skatteintäkter för Solna. I jämförelse beräknas Mall of Scandinavia ha genererat mer skatteintäkter till staden och staten än vad Solnas samlade kostnad är för förskolan och skolan.

Dela: