Solna - kommunen som tar ansvar!

Staten har uppdragit till landets alla kommuner att ta emot ett visst antal nyanlända invandrare med uppehållstillstånd för bosättning. Den så kallade bosättningslagen trädde i kraft 1 mars i år.

Solna stad fick i uppdrag av regeringen att enligt bosättningslagen ta emot 268 nyanlända personer med uppehållstillstånd.
De nya medborgarna som blev anvisade till Solna kom från olika delar i landet där man tidigare bott på Migrationsverkets anläggningsboenden. Majoriteteten var ensamstående men även familjer har fått en ny tillvaro i Solna. Vissa har redan efter kort tid i Sverige etablerat sig på arbetsmarknaden och kunnat starta ett nytt liv.

Trots hårt tryck på staden tog Solna sitt ansvar. Genom samarbete och gemensamma krafter inom stadens olika förvaltningar har Solna lyckats med uppdraget. Under året har de 268 nya Solnaborna erbjudits bostad, kommit igång med skola och svenskundervisning och ska kunna gå vidare i livet till utbildning, arbeten och eget boende. Eller som en dem säger: Vi vill bara leva ett normalt liv. Precis som du.

"- Solna har nu fullföljt vårt åtagande för i år och det har krävt tuffa beslut. Vi kommer erbjuda de som kommit utbildning, jobbcoachning och introduktion för att komma i arbete. Sedan är det den enskilde som bär ett stort ansvar för sin egen etablering i Solna, säger Lars Rådén (M), kommunalråd för arbete och integration. "

Dela: