Solna sätter fler unga i arbete

Jobbmässan som genomförs torsdag 19 mars, är den senaste av Solnas insatser för unga som söker sysselsättning. Jobbmässan är en chans för alla i åldern 18-30 år som söker arbete eller praktik, vill bli franchisetagare eller överväger vidare studier. Här får man direktkontakt med företag inom olika branscher, kan sprida sitt CV och kanske bli intervjuad!

En CV-jour finns på plats liksom en studie- och yrkesvägledare. Man kan också träffa rådgivare som berättar om möjligheterna till arbete och volontärtjänst utomlands.

Deltagande företag och organisationer

Jobbmässa i Solna 19 mars 2015Försvarsmakten, MG Alpha AB, Säkra Larm, Rehab Assistans, Stockholmsmässan, Lärarförmedlarna, Premier Promotions, McDonalds, Stadshusgruppen, Lexman, Park Inn, Vikariesamordnarna, Ask Embla, The Public, Målericompaniet i Solna.
Fler organisationer och företag kan tillkomma.

Torsdag 19 mars
15.00 - 19.00
Englundavägen 13, Solna Business Park
Hitta till Jobbmässan

Jobbmässan är ett samarbete mellan Solna stad, Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad.

Solnamodellen bidrar till låg arbetslöshet bland Solnas unga.

Solna stads kontinuerliga samarbete med Arbetsförmedlingen stärker matchningen mellan ungas behov av arbete och företagens behov av arbetskraft. Solnamodellens innehåll av riktade utbildningsinsatser, goda företagskontakter och möjligheter för företag att testa arbetskraft, bidrar till god matchning och snabb arbetsförmedling. Läs mer om Solnamodellen på solna.se. Se också statistik från Arbetsförmedlingen om minskad arbetslöshet bland unga jämfört med i fjol.

Företagare får en chans att hitta nya medarbetare.

Jobbmässan är ett unikt tillfälle för företag att hitta medarbetare, praktikanter eller extrapersonal, samtidigt som de bidrar till att fler unga kommer ut i arbetslivet. Solna stad har sedan tidigare givande samarbeten med flera av företagen som medverkar på jobbmässan kring sommarjobb, "vanliga" anställningar, extrajobb och praktikplatser. Dessa företag gör betydelsefulla insatser genom en tillmötesgående inställning till arbetssökande ungdomar och har i några fall även erhållit stadens CSR-pris.

Solna Ungdomscafé och Arbetsförmedlingen i samarbete

Solna Ungdomscafé har sedan flera år ett kontinuerligt samarbete med Arbetsförmedlingen i Solna för att stödja ungas väg till sysselsättning. Jobbsökarkurser, företagspresentationer och möjligheter att få sina affärsidéer värderade är några av aktiviteterna som genomförts på caféet. Arbetsförmedlingen finns på plats på Solna Ungdomscafé varje vecka för stöd och rådgivning.

Fler sommarjobb för unga i Solna.

Att erbjuda sommarjobb är en annan viktig insats som staden gör för unga i Solna. Sommarjobben bidrar till att rusta ungdomar inför inträdet på arbetsmarknaden genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, arbetslivserfarenhet och kontakter inför framtiden. Tack vare stadens goda relationer med företag i Solna har sommarjobbsplatserna ökat.

Dela: