Inspiration på topp vid årets första Boffice tillfälle

Vilken start vi fick på första Boffice tillfället i år. Deltagande företagare bestod av härlig mix av företag på årets första Boffice tillfälle den 13 januari med 11 företagare som bidrog med värdefull input till vårt fortsatta Boffice äventyr.

Här kommer en beskrivning om vad workshopen innhöll:

  • Inledningsvis presenterade Solna stad vad Boffice är och innehåller.
  • Första delen på workshopen startade med att vi intervjuade varandra för att sedan presentera varandras företag. Vilka vi är och vad företaget gör, hur våra företag kan nyttja Boffice och till slut vilka kunder vi önskar.
  • Workshopen avslutades med att vi gemensamt kom fram till vad det är vi önskar att Boffice skall innehålla för att det skall passa våra företag men också andra företagare.

Nästa workshop
Nästa workshop blir onsdagen den 27 januari kl 13.30–15.00. Plats: biblioteket i Solna centrum plan 2.

Deltagande företag den 13 januari var följande:Dela: