Entreprenörskap och ansvarstagande uppmärksammades när årets företagarpriser delades ut

Rekordmånga företagare kom till Solnas frukostbricka när fem prestigefulla företagarpriser, bland dem Årets Företagare och Årets unga affärsidé, delades ut. Vi presenterar alla stjärnor här.


Fullsatt på årets sista frukostbricka
Foto: Casper Hedberg

Det krävdes en ordentlig lokal, restaurangen i det som i dagligt tal kallas SAS-huset vid Frösundavik, för att rymma de över 200 gästerna. Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk hälsade alla välkomna och konstaterade att det händer oerhört mycket i Solna just nu, och att just den här samlingen är en särskild möjlighet att uppmärksamma inte bara företagandet i sig utan även allt det miljöarbete som pågår bland Solnas företag.

Multientreprenör inspirerade

Men det var inte en Solnaföretagare som fick stå för morgonens första inspirationsboost, utan Pigge Werkelin, entreprenören som blev känd för hela svenska folket i samband med tsunamikatastrofen för nästan exakt tio år sedan då han miste hela sin familj. Pigge började med att berätta om hur han som åttaåring började sälja tidningar och för pengarna köpa upp och sälja vidare tåg- och bilbanor. Insikten att det inte är så svårt att tjäna pengar blev början på den resa som också gjort Pigge Werkelin till en av Gotlands mest kända entreprenörer, en av personerna bakom bland annat Gotlandsflyg, Sverigeflyg, Kneippbyn och konceptet Drömstugan.

Pigge lyfte upp modet att våga testa, och misslyckas, som sin kanske främsta egenskap som företagare. I skolåldern kämpade han med dyslexin och hittade andra vägar att lyckas genom att byta ut orden mot andra som han kunde stava till, samtidigt som han tog chansen att ställa frågor som ingen annan vågade ställa.

– Jag var bland de bästa på att göra fel, och det har gjort mig orädd, konstaterade han inför åhörarna.

Årets Företagare 2014

Modig och driftig är även Hami Rashidi, vd på SMB Städ Materiel Bolaget. Bland fyra nominerade företagare: Cuebid, Grönlunds Yrkesutbildningar och Delta Trädgårdsanläggningar, blev han utsedd till Årets Företagare i Solna stad, ett pris som delas ut i samarbete med Handelskammaren och Företagarna. Hami var i efterhand överväldigad och förvånad av utmärkelsen:

– Den här branschen är kanske inte den mest attraktiva att lyfta upp eller skriva om, så det känns fantastiskt.


Glad och stolt vinnare av Årets Företagare, Hami Rashidi
Foto: Casper Hedberg

Med en stabil tillväxt (från 12 miljoner när Hami övertog bolaget 2009 till omkring 45 miljoner i år) är det dock tydligt att årets pristagare lyckats utveckla verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt. Juryn tog i sin motivering också hänsyn till att Hamis ledarskap präglas av ett tillvaratagande av både etnisk mångfald och ungdomlig drivkraft, samt att han även fått in miljöaspekten som en bärande del i varumärket. Att just ge människor en ärlig chans verkar vara en mission för Hami, som minns sin egen uppväxt och svårigheterna att komma ut på arbetsmarknaden.

– Många av våra kunder har svårt med svenska språket och har inte helt kommit in i samhället. Vi är i nuläget åtta anställda och talar tillsammans åtta eller nio olika språk, så det finns oftast någon som kan möta kunden på kundens villkor. Och när vi hjälper dem stannar de också kvar som kunder.

Årets unga affärsidé 2014

Unga företagare fanns det många av under frukoststunden. Inte minst då priset till Årets Unga Affärsidé delades ut. Även här fanns flera nominerade kandidater – Hallguiden.se, Greenely och Macacos. Vinnarna blev Greenely som utvecklat en applikation som mäter energiförbrukningen i hemmet. Tjänsten är resultatet av ett examensarbete på KTH där företagets vd Tanmoy Bari tillsammans med Fredrik Hagblom och Mohammed Al Abassi undersökt sätt att visualisera energiförbrukning.

– Vi började med att ställa oss frågan "hur kan man leva mer hållbart" och funderade sedan på vad vårt bidrag kunde vara, utifrån våra kunskaper, berättar Tanmoy Bari.


Vinnare av Årets unga affärsidé Greenely med jury
Foto: Casper Hedberg

Företaget, vars applikation skiljer sig från andra lösningar på marknaden genom att den inte kräver någon hårdvara, har fått god starthjälp från inte minst KTH Innovations inkubator Student Inc.

– Vi har fått mycket värdefull coachning och många kontakter, det är oerhört viktigt när man ska realisera sin idé i ett företag.

Förutom äran innebär priset ett kapitaltillskott från Fabege på 50 000 kronor, samt fri rådgivning från PWC och Handelsbanken som är samarbetspartner med Solna stad i detta pris.

Årets Miljöpris 2014

Hållbarhet och socialt ansvarstagande var två frågor som genomsyrade frukostträffen. Årets Miljöpristagare blev Statens Fastighetsverk som har gynnat den biologiska mångfalden genom att bygga en fiskpassage i Igelbäcken vid renoveringen av stenbron vid Ulriksdals slott,. De har dessutom installerat fjärrvärme i Ulriksdals slottsområde, vilken ersätter den tidigare oljeeldningen. Dessa insatser ger betydelsefulla bidrag till att uppnå flera av de nationella och regionala miljömålen samt miljökvalitetsnormerna för vatten i Solna stad.


Statens Fastighetsverk fick Årets Miljöpris
Foto: Casper Hedberg

Årets hedersomnämnande

Ett särskilt hedersomnämnande fick även Vattenfall, mot bakgrund av att man numera huserar i en av landets grönaste kontorsbyggnader och är i startgroparna för en kraftig utbyggnad av laddstolpar för elbilar. En av dessa första stolpar står redan utanför det egna kontoret.


Vattenfall fick ett hedersomnämnande för sin gröna kontorsbyggnad
Foto: Casper Hedberg

Årets CSR-pris

Sist, men inte minst, så delades också Årets CRS-pris ut. Vinnare blev Function Sverige och har tagit emot personer i praktik och medverkat till att de även blivit anställda efter praktiken. Function Sverige har enligt nomineringen visat ett humanistiskt synsätt och en tillmötesgående inställning till arbetssökande.

Fördelar med ett gott företagsklimat

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk konstaterade efter prisutdelningarna att Solna stads övergripande uppgift är att bygga en hållbar stad och att det är något man inte klarar av utan hjälp från företagen.

– Därför vill vi visa att allt gott arbete som görs uppskattas. De här priserna är ett sätt för oss att göra det.

Solna är en av de kommuner i landet som har yngst befolkning. Pehr Granfalk menar därför att det är särskilt viktigt att tidigt visa just ungdomarna att entreprenörskapet är en möjlig väg, innan de blir tillräckligt gamla för att börja tveka.

Samtidigt är Solna för sjunde året i rad Sveriges mest företagsvänliga kommun enligt Svenskt Näringslivs ranking.

– Det är en väldig förmån att få jobba i den här kommunen, det händer så mycket. Men det innebär också ett stort ansvar gentemot näringslivet. Många vill vara med och driva utvecklingen framåt, och det handlar inte bara om företagare utan även andra duktiga och drivna personer. Alla vinner på ett bra företagsklimat.

Dela: