Extratjänster – insatsen som gett resultat

Solna stad och Arbetsförmedlingen samverkar för att fler solnabor ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Under våren har samarbetet inneburit att flera personer fått möjlighet att komma in i arbetslivet via insatsen Extratjänster.

En Extratjänst är ett komplement till arbetsplatsens ordinarie personalbemanning.
Extratjänster innebär att arbetsgivare inom offentliga verksamheter, som sjukvård, äldreomsorg, skola och barnomsorg, får ett ekonomiskt stöd för att under en period av max två år anställa en nyanländ eller en långtidsarbetslös person.

Under våren har flera arbetsgivare i Solna varit intresserade av att bidra till att anställa personer på extratjänster. Stadens Arbetsmarknads-avdelning har varit länken mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen och hjälpt till med att matcha personer mot jobb.

Tack vare det gemensamma arbetet under våren har 12 personer fått en Extratjänst, som på det personliga planet innebär värdefulla erfarenheter, språkträning och referenser inför framtida arbeten. För arbetsplatserna innebär det fördelar genom att en extra person bidrar till att göra arbetsplatsen ännu bättre. Samarbetet mellan Solna stad, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare fortsätter vidare under året.

Vill du veta mer om Extratjänster eller om din arbetsplats önskar delta är du välkommen att höra av dig till Goran Skejo i Solna stad.

Läs mer om Extratjänster på Arbetsförmedlingens sida

Dela:

Kontakt

Goran Skejo

Näringslivssamordnare

Solna stad

Skicka meddelande till Goran Skejo