Exceptionell ökning för Solna som besöksdestination

Solna är en besöksdestination att räkna med. Ny statistik visar på en mycket stark ökning av den turistekonomiska omsättningen under 2016 som jämfört med 2015 har ökat med 90 procent. Sedan 2012 har den turistekonomiska omsättningen i Solna ökat med 300 procent. Utvecklingen är anmärkningsvärd och har få motstycken i Sverige.

De främsta orsakerna till den kraftiga ökningen är de stora besöksdragarna Mall of Scandinavia, Friends Arena och Nationalstadsparken samt de senaste årens stora företagsetableringar.

Övernattande och besökare till Solna Stad under 2016 omsatte drygt 3,8 miljarder kronor. Förutom att man övernattade, spenderade man sina pengar på shopping och att gå på restaurang.

Tillväxten har gjort att Solna idag är Sveriges femte största hotellkommun. Under år 2016 gjordes 626 000 övernattningar på hotell. Gästerna var till 75 procent från Sverige men andelen utländska gäster har ökat. Flest utländska gäster kom från Norge följt av Tyskland, Storbitannien och Kina. Om övernattningar hos släkt och vänner läggs till gjordes mer än 1 miljon övernattningar i Solna.

Förutom konsumtion har tillväxten resultaterat i en helårssysselsättning för 2 027 personer under 2016 vilket är en dubblering jämfört med 2015.

Solnas utveckling som besöksdestination mäts enligt modellen TEM. TEM mäter effekter av turisternas konsumtion inom sex olika poster: logi, livsmedel, restaurang, shopping, transport och aktiviteter och mäts utifrån vad som spenderas av dags- och övernattande besökare.

Källa: TEM- Turistekonomisk modell (turism.se/tem )

Dela: