Energieffektiva företag är konkurrenskraftiga företag

Nu kan små och medelstora företag söka stöd för energikartläggning av verksamheten och stöd för studier inför energieffektiva investeringar.

Stöd för energikartläggning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) driver sedan i höstas, i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, projekt som ska ge företagen förutsättningar att energieffektivisera och därmed öka sin konkurrenskraft.

För att få stöd ska den årliga energianvändningen vara minst 300 MWh. Företaget får möjlighet att sänka sin energiförbrukning och stärka sin miljöprofil.

Nätverk för energieffektivisering

Två nätverk, med fokus på energifrågor, kommer att drivas under fyra år med start första halvåret 2016. Nätverken ska bestå av 8 till 10 små och medelstora företag i Stockholmsregionen med en årlig energianvändning över 2 GWh.

Är ditt företag intresserade av att delta – kontakta Mia Simm, Kommunförbundet Stockholms Län, 073 917 9422 eller mia.simm@ksl.se. Läs mer http://www.energimyndigheten.se/smf

Dela: