Delta i stadens upphandlingar

Solna stad välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Alla upphandlingar publiceras på stadens hemsida och nås även via bevakningstjänster på internet.

Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har mest verksamhet på entreprenad och välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Staden genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster.

Alla upphandlingar publiceras på stadens hemsida och nås även via bevakningstjänster på internet. Upphandlingarna sker i det elektroniska verktyget Tendsign. I verktyget hittar du all information du behöver för att delta och det är även här du lämnar in ditt anbud.

Hur sker upphandling i Solna stad?

Alla våra upphandlingar sker i enlighet med lagen om offentlig upphandlingoch stadens policys och riktlinjer. I vårt avtalsregister kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag.

Lämna anbud

Vill ditt företag lämna anbud till Solna stad? Du hittar alla aktuella upphandlingar till vänster under aktuella upphandlingar. Våra upphandlingar genomförs i ett elektroniskt upphandlingsverktyg och anbud lämnas alltid via upphandlingsverktyget.

Bevaka aktuella upphandlingar

Du kan bevaka aktuella upphandlingar inom din bransch med hjälp av bevakningstjänsterna Opic och Mercell.

Läs mer här om upphandlingar i Solna stad här.

Dela: