Byggenheten frågar om upplevd service

Att ständigt ta del av företagarnas åsikter om det lokala företagsklimatet är viktigt för Solna stad. Vi har frågat företag om vad man tycker stadens service.

Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet och något kommunen kan påverka. I Stockholms län genomförs varje år en serviceundersökning – Nöjd-Kund-Index (NKI) – som mäter hur nöjda företagen är med den kommunala servicen. Solna stads byggenhets NKI-mätning 2015 fick ettt resultat som medförde att enheten valde att genomföra en fördjupad undersökning av den upplevda servicen. Syftet var att ta reda på hur servicen skulle kunna förbättras. Enheten frågade ett 40-tal företag, bostadsrättsföreningar och offentliga organisationer som gav värdefull information och förslag på förbättringar hur verksamheten kan utvecklas till det bättre.

Här är några av de genomförda förbättringsåtgärderna:

  • Ärenden som är kompletta när ansökan lämnas in beslutas redan samma vecka som de fördelas på handläggare.
  • Istället för att som tidigare skicka ut en bruttolista på handlingar som kan behövas till det tekniska samrådet gör nu inspektörerna en förgranskning och skickar ut ärendespecifika krav på handlingar.
  • Handläggning av bygglov för inglasning av balkonger har standardiserats
Dela: