Bill och Melinda Gates stöttar vaccinföretag i Solna!

Scandinavian Biopharma som nyligen flyttade in i nya lokaler i Hagalund är ett världsledande svenskt biotechföretag som utvecklat ett drickbart diarrévaccin, Etvax. En forskning som stöttas av makarna Bill och Melinda Gates via Gates Foundation i USA.

Bill och Melinda Gates Foundation har under flera år satsat hundratals miljoner dollar på utveckling av vacciner inom diarré, tuberkulos, malaria och HIV.
Som det ledande ETEC-vaccin projektet har vi fått fantastisk support av Gates Foundation via PATH i USA, säger företagets vd Björn Sjöstrand.


Björn Sjöstrand, VD, Scandinavian Biopharma

Inom vaccinbranschen anses Scandinavian Biopharma vara världsledande inom diarrévaccin mot ETEC. Diarré är den största dödsorsaken för barn under fem år.

Tidigare har Scandinavian Biopharmas medarbetare varit med och tagit fram Dukoral som skyddar mot kolera.
Just nu är företaget i slutfasen med att testa det nya drickbara vaccinet Etvax, mot diarré orsakat av ETEC-bakterier. Scandinavian Biopharma hoppas att vaccinet ska vara på marknaden 2023.

Vaccinet har testats på barn så unga som sex månader gamla i Bangladesh och de är nyss hemkomna från Benin där vaccinet testats på både barn och finska turister. Anledningen till att vaccinet testats på just finska turister är för att det finns ett finskt kulturcenter i Benin.

Om Scandinavian Biopharma

Dela: