Besöksrekord för KI Science Park Day 2016

Att KI Science Park Day utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna för investerare och växande life science-bolag står klart efter årets besöksrekord, mer än 420 besökare. KI Science Park, som på åtta år växt till över 90 företag, har etablerat sig som det viktigaste navet för entreprenörer med ambitioner inom läkemedelsområdet. Här föds och växer många spännande tillväxtföretag, inte minst i Solna.


Fotograf Bosse Johansson
Dagen rönte ett rekordstort intresse i år med 20-talet investerare och 18 utställare på plats, avsevärt fler än tidigare. Mer än 420 registrerade besökare minglade och lyssnade till föredrag och presentationer i Karolinska Institutets Aula Medica denna soliga majdag.

KI Science Park, som på åtta år växt till över 90 företag, har etablerat sig som det viktigaste navet för entreprenörer med ambitioner inom läkemedelsområdet. Här föds och växer många spännande tillväxtföretag, inte minst i Solna.

– Vi hoppas att KI Science Park Day kan fungera som en katalysator som kan leda till konkreta samarbeten, säger Märit Johansson, VD på KI Science Park.Hon noterar ett förstärkt intresse för life science från investerare både här hemma och internationellt.

– Det är väldigt glädjande att KI Science Park kan stå för ett betydande bidrag till sysselsättningen i regionen och även i Solna.

KI Science Park erbjuder medlemsföretagen lokaler på en lång rad forskningsnära adresser, men de spektakulära ovala husen i Solna har blivit både högkvarter och ett symboliskt landmärke med internationell lyskraft.

Här finns toppmoderna lokaler, infrastruktur och service, och utöver alla viktiga basfunktioner erbjuds möjligheten till ett exklusivt nätverk – byggt på spjutspetsforskningen vid Karolinska Institutet. Men det är inte enbart lokaler och infrastruktur som ligger bakom framgångarna. Snarare ett långsiktigt och uthålligt arbete med att skapa mervärde i form av kunskapsöverföring mellan vården, akademin, samhället och näringslivet.

– De mjuka värdena är vår hårdvaluta, som Märit Johansson uttrycker det.

Samtidigt tar nu KI Science Park, ett företag som ingår i Karolinska Institutets innovationssystem, initiativ för att öka synligheten på högsta internationella nivå.
Genom att ansöka om värdskapet för den internationella branschorganisationen IASP:s världskonferens 2018 kan KI Science Park skapa en arena i Solna för internationella aktörer med planer på etablering i Sverige.

IASP, International Association of Science Parks and Areas of Innovation, är den ledande internationella branschorganisationen och organiserar 405 medlemmar i 73 länder.

Dela:

Populära länkar