Anlita Solnafixarna - Solnas första sociala företag

Solnafixarna är ett socialt tjänsteföretag som ska integrera människor som av olika anledningar haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Företaget är stadens första sociala företag och startade sin verksamhet för ett halvår sedan. Nu kan ni anlita deras tjänster!

Någon som tvättar en bil med en svamp

Flytthjälp, flyttransport, flyttstäd, fönsterputsning, bilvård, cykelservice och snöröjning hör till de arbetsuppgifter som Solnafixarna utför. Läs mer om deras tjänster på deras webbplats.

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att skapa arbete åt människor som har stora svårigheter att få eller behålla en anställning. SolnaFixarna drivs av de anställda med stöd av arbetsledare från Solna stad, och eventuell vinst återinvesteras i företaget. Alexander Jelinski är samordnare på Socialförvaltningen och berättar att företaget har höga kvalitetskrav i alla aspekter. När det gäller leverans, prisläge och tidsåtgång.

Vi arbetar mycket professionellt och med stor seriositet, säger Alexander Jelinski.

Ett socialt företag har inget vinstintresse. Eventuell vinst återinvesteras i företaget. Idag har Solnafixarna tre anställda, två personer från OSA (offentligt skyddade anställningar) och en person som varit långtidsarbetslös. Solnafixarna är ett fristående företag men har stöd av socialförvaltningen.

Satsningen handlar om att stötta människor som av olika anledningar haft det svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, säger han.

– Vi hoppas kunna utöka verksamheten och kanske knoppa av företaget så småningom, det skulle verkligen generera social hållbarhet, säger Alexander Jelinski.

Dela: