Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2016-2017

Vill du stärka ditt företag genom att närma dig en internationell marknad? Verkar du redan internationellt, men vill bredda din marknad? Nu finns det möjlighet att ansöka om affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, det vill säga vara ett utvecklingsarbete utöver normal utveckling. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.

De grundläggande kriterierna för att kunna söka är:
Företaget ska ha 2-49 anställda och vara etablerade på marknaden.
Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor och en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen.
Företaget ska självt stå för minst 50% av de totala godkända utvecklingskostnader i kontanta medel. Lånade medel kan användas som medfinansiering.
Företaget kan få mellan 50 000 och 250 000 kronor.
Företagets årsomsättning får inte överstiga 50 miljoner euro.
Stödet kan användas under 2016 och 2017. Senaste datum för projektavslut är den 31 oktober 2017.
Läs mer information om programmet via Länstyrelsens webb.
Inbjudan till frukostmöte 29 april (PDF-dokument, 220 kB).

Dela: