300 sommarjobb till stadens unga

Under maj fick cirka 300 gymnasieungdomar beskedet att de tilldelats sommarjobb genom Solna stad. Jobben är fördelade inom nio branscher i såväl offentlig sektor som i det privata näringslivet.
− Syftet är att rusta de unga för en framtida arbetsmarknad, säger Lotten Jonsson, Solna stads projektledare för sommarjobb.

två tjejer som sommarjobbar

Söktrycket har varit hårt på platserna, runt hälften av målgruppen (elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet) har visat intresse. Sommarjobben som staden erbjuder är dels i de egna verksamheterna och dels i företag som staden samarbetar med.

− Några ungdomar ska hjälpa miljö- och byggnadsförvaltningen att inventera ekar, andra ska få kavla upp ärmarna och arbeta i sportbutik eller mataffärer, säger Lotten Jonsson.

Ett populärt sökområde bland ungdomarna är inom praktiskt arbete, och det är även där staden skapat flest platser, exempelvis med att göra fint i Solnas grönområden.

En viktig satsning är enligt Lotten Jonsson att få ungdomar att se vård som ett framtidsyrke. Hon menar att det finns utmärkta arbetsplatser i Solna där ungdomarna får många positiva möten med vården och med äldre.

Tio ungdomar kommer att öva in en repertoar sommarvisor under kulturskolans vingar som de ska turnera med på stadens äldreboenden.

− Syftet med sommarjobben är att rusta de unga för en framtida arbetsmarknad. Genom sommarjobbet får de en inblick i hur en arbetsplats fungerar och många får även möjlighet till extrajobb efter sommaren, säger Lotten Jonsson.

Dela: