Besöksnäring

Solna har en väldigt spännande och växande besöksnäring som attraherar många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger. Här finns möjlighet att uppleva storslagna evenemang, kungliga slott, magnifika parker, unik och exklusiv shopping, ett rikt kulturliv och stora idrottsögonblick.

Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. Till besöksnäringen hör verksamheter som hotell, restauranger, andra typer av boenden, handel, muséer och aktivitetsanläggningar med mera. Besöksnäringen omsätter 284 miljarder, genererar ett exportvärde på 106 miljarder och levererar 173 000 jobb - varje år, i hela landet.Filmen Svensk besöksnäring - en tillväxtnäring producerad av Svensk Turism AB ger en bra bild av näringen.

Turistomsättningen har ökat markant i Solna de senaste åren. Rese- och turistnäringen i Solna omsatte drygt 2 miljarder kronor och gav arbete åt ungefär 1 275 personer (helårssysselsatta) under år 2015. Den totala turismomsättningen har ökat med 622 miljoner kronor under 2015 jämfört med 2014. Hotellkapaciteten har ökat med 50% på två år och anläggningarna Friends Arena och Mall of Scandinavia har också bidragit till en markant ökning av antal dagbesökare till Solna.

I Solna finns en stark vilja och stort engagemang bland besöksnäringen för att samarbeta och utveckla näringen i staden. Solna stad och besöksnäringen träffas regelbundet i olika forum som näringslivsfrukostar, besköksnäringsträffar och nätverksträffar m.m.

Dela: