Besöksnäring

Solna har en mycket spännande och växande besöksnäring och som attraherar många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger. Här finns möjlighet att uppleva storslagna evenemang, kungliga slott, magnifika parker, unik och exklusiv shopping, ett rikt kulturliv och stora idrottsögonblick.

Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. Till besöksnäringen hör verksamheter som hotell, restauranger, andra typer av boenden, handel, muséer och aktivitetsanläggningar med mera. Besöksnäringen omsätter uppemot 300 miljarder, genererar ett exportvärde på 120 miljarder och levererar 173 000 jobb - varje år, i hela landet.Filmen Svensk besöksnäring - en tillväxtnäring producerad av Svensk Turism AB ger en bra bild av näringen.

Turistomsättningen har ökat markant i Solna de senaste åren. Rese- och turistnäringen i Solna omsatte knappt 4 miljarder kronor och gav arbete åt drygt 2 000 personer (helårssysselsatta) under år 2016. Den totala turismomsättningen har ökat med 837 miljoner kronor under 2016 jämfört med 2015. Hotellkapaciteten har ökat med 50% på två år och anläggningarna Friends Arena och Mall of Scandinavia har också bidragit till en markant ökning av antal dagbesökare till Solna.

I Solna finns en stark vilja och stort engagemang bland besöksnäringen för att samarbeta och utveckla näringen i staden. Solna stad och besöksnäringen träffas regelbundet i olika forum som näringslivsfrukostar, besköksnäringsträffar och nätverksträffar m.m.

Dela: