Sommarjobb

  • Tips på hur du kan söka sommarjobb

    Om du vill söka sommarjobb på egen hand och inte via kommunen är du välkommen att delta på en föreläsning där du får tips om hur du kan göra.

  • Sommarjobbsfilm

    Till höger på denna sida hittar du en inspirerande film över hur det är att sommarjobba i Solna stad.
    Filmen är skapad av två ungdomar som gjorde den som arbetsuppgift under deras sommarjobb 2016.