Sommarjobb

  • Besked om sommarjobbsplatser 2018

    Tack för alla sommarjobbsansökningar som vi fått. Alla som sökt har fått besked, ja eller nej via sin e-post.

  • Sommarjobbsfilm

    Till höger på denna sida hittar du en inspirerande film över hur det är att sommarjobba i Solna stad.
    Filmen är skapad av två ungdomar som gjorde den som arbetsuppgift under deras sommarjobb 2016.