Möjligheter till utbildning och jobb

Saknar du gymnasiekompetens eller utbildning inom ett yrke? Det finns två möjligheter som kan leda till jobb; Utbildningskontrakt och Traineejobb.

Utbildningskontrakt

Vem kan söka? Du som aldrig började eller inte gick klart gymnasiet, är mellan 20 – 24 år och är inskriven på Arbetsförmedlingen.


Vad är utbildningskontrakt?
Utbildningskontraktet är för dig om du någon gång har funderat på att börja studera igen. Du kan skaffa dig en gymnasiekompetens genom att studera på komvux eller folkhögskola på halvtid och samtidigt praktisera eller arbeta på den andra halvtiden.

Fördelarna är att studierna går i en lite lugnare takt. Det gör att det blir mindre stress och att det blir lättare att behålla motivationen. Du får också en möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom att praktisera eller arbeta på halvtid. Genom kombinationen av studier och arbete ökar du din kompetens som du kan ha stor nytta av i din framtid.

Det finns även en ekonomisk möjlighet i det här. För studierna får du förhöjt studiebidrag och för praktik eller arbete får du aktivitetsstöd eller lön.
Vill du veta mer eller har du frågor om utbildningskontrakt?
Kontakta gärna
Vuxenutbildningen i Solna stad
Tel. 08-746 10 00
E-post (kontaktformulär)

Traineejobb

Vem kan söka? Du som är mellan 20 – 24 år, nyanländ eller långtidsarbetslös och fyllt 25 år.


Vad är traineejobb?
Traineejobb är för dig som någon gång har tänkt på en yrkesutbildning. Genom traineejobb kan du gå en gymnasial yrkesutbildning på halvtid och arbeta inom det yrket du studerar till på den andra halvtiden.

Fördelarna är att samtidigt som du går en yrkesutbildning får möjlighet att se hur det går till i arbetslivet genom att arbeta halvtid inom det yrke som du utbildar dig till. Din kompetens ökas och du skaffar dig viktig arbetslivserfarenhet som du kan ha stor nytta av i framtiden när din utbildning är klar.

Det finns även en ekonomisk möjlighet i det här. För studierna får du förhöjt studiebidrag och för arbetet får du lön.

Rådgivning arbetsmarknadsfrågor

Till dig som vill ha rådgivning eller stöd kring frågor om arbetslivet.


Är du arbetssökande eller har funderingar på att söka annat arbete?
Ta möjligheten och boka en tid för ett samtal med en arbetsmarknadshandläggare hos oss.

Vi hjälper dig med rådgivning om:

  • CV och personligt brev
  • hur man söker arbete
  • förberedelse inför intervjuer
  • läget på arbetsmarknaden
  • aktuella bristyrken
  • utbildningsbehov

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta gärna
Eva Grönqvist Solna stad
Tel. 08-746 10 00
E-post eva.gronqvist@solna.se

Dela:

Relaterade länkar