Näringsliv & arbete

Välkommen till företagsstaden Solna

Solna är en framgångsrik företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med över 9500 unika företag i olika storlekar och branscher. Solna är nära till Stockholm city, flygplatser och kollektivtrafiken är väl utbyggd. De senaste nio åren har Solna utsetts till Sveriges bästa företagsklimat av Svenskt Näringsliv.

 • Exceptionell ökning för Solna som besöksdestination

  Solna är en besöksdestination att räkna med. Ny statistik visar på en mycket stark ökning av den turistekonomiska omsättningen under 2016 som jämfört med 2015 har ökat med 90 procent. Sedan 2012 har den turistekonomiska omsättningen i Solna ökat med 300 procent. Utvecklingen är anmärkningsvärd och har få motstycken i Sverige.

 • Stort intresse för Solnas utveckling på Solna Frukostbricka och lansering av nytt Insta-konto för stadsutveckling

  Solna växer - invånarantalet och antalet företag ökar rekordartat för varje år. Under onsdagsmorgonen var kommunfullmäktigesalen i Solnas stadshus fullsatt då stadens företagare var inbjudna till att lyssna på vad som händer runt om i staden.

 • SEB flyttar in i klimatsmarta kontor i Arenastaden

  Under maj flyttar SEB in i Arenastaden och utökar därmed antalet arbetsplatser i stadsdelen med 2 500. Ytterligare 2000 kommer om ett år. Kontorskomplexet, som består av tre byggnader, är ett av Sveriges största och stort fokus har lagts på den miljömässiga hållbarheten.

 • Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

  Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.