Näringsliv & arbete

Välkommen till företagsstaden Solna

Solna är en framgångsrik företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med över 9 500 unika företag i olika storlekar och branscher. Solna är nära till Stockholm city, flygplatser och kollektivtrafiken är väl utbyggd. De senaste tio åren har Solna utsetts till att ha Sveriges bästa företagsklimat av Svenskt Näringsliv.

 • Nu är de igång! Solnaungdomarna har börjat sina sommarjobb

  I sommar har Solna stad och ett stort antal företag försett många ungdomar med sommarjobb. Utöver de "vanliga" sommarjobben har flera ungdomar sökt och fått jobb som sommarentreprenör.

 • Solna tredje bästa kommun för ungdom och arbetsliv

  Solna kommer på tredje plats bland Sveriges alla kommuner när det handlar om var det bäst att vara ung och var det är bäst att arbeta. Det visar resultatet i tidningen Fokus årliga undersökning Bäst att bo, som jämför Sveriges alla kommuner inom en rad områden.

 • Solnas bygglovshantering utvecklas i topp i Sverige

  Solna stad ligger i topp när företagen sätter betyg på Stockholmsregionens kommuner. Dessutom klättrar Solna snabbast i rankingen av alla kommuner i Sverige totalt sett. Inom området bygglovshantering har Solnas betyg förbättrats mest i landet, tillsammans med tre andra kommuner. Det visar den senaste mätningen från SKL i Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017.

 • Dataskyddsförordningen - så påverkas du

  Solna stad behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot solnabor, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Här kan du läsa mer om hur Solna stad hanterar dina personuppgifter.