Näringsliv & arbete

Välkommen till företagsstaden Solna

Solna är en framgångsrik företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med över 9500 unika företag i olika storlekar och branscher. Solna är nära till Stockholm city, flygplatser och kollektivtrafiken är väl utbyggd. De senaste nio åren har Solna utsetts till Sveriges bästa företagsklimat av Svenskt Näringsliv.

 • Solna ökar i nyföretagande - igen!

  Enligt en färsk rapport, Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum Sverige rankas Solna som en av Sveriges tio mest expansiva entreprenörsplatser. Här fortsätter antalet nyföretagsamma medborgare och nyregistrerade företag att öka till skillnad från många andra kommuner.

 • Nu är det dags att söka sommarjobb!

  Nu är tiden inne för att söka sommarjobb i Solna, eller om du hellre vill vara din egen chef i sommar kan du ansöka om att starta eget företag. Ansökningsperioden pågår mellan 27 februari-31 mars.

 • Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2017

  Nu kan du anmäla intresse för att ansöka om affärsutvecklingscheckar inom internationalisering och digitalisering. Passar dig som vill stärka ditt företag genom att närma dig en internationell marknad, eller för dig som redan verkar internationellt, men som vill bredda din marknad.

 • Draknäste för UF-företagare

  För att få testa sina idéer arrangerade Solna stad den 10 februari en pitchövning för elever på Solna gymnasium som driver UF-företag.

 • Tyck till och förbättra företagsklimatet i Solna

  Nyligen skickade Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag i Sveriges 290 kommuner. Slumpmässigt utvalda företag i Solna har fått enkäten. Dina svar är viktiga för stadens fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat.

 • Var med och utvärdera stadens service 2016

  Inom kort får du erbjudande från Solna stad om att delta i en enkätundersökning. Enkäten vänder sig till alla företag som under 2016 har haft kontakt med oss i ett tillstånds- eller myndighetsärende. Er input är viktig för oss och ju fler som deltar i undersökningarna desto bättre!

 • Solna tar krafttag för att minska långtidsarbetslösheten

  Solna har en växande arbetsmarknad med en stor blandning av företag, akademi och utbildning och offentlig sektor. Staden har sedan lång tid arbetat efter Solnamodellen som går ut på att matcha rätt person med rätt arbetsplats och se varje individs potential och möjligheter. Ett arbete som gett staden mycket goda kontakter med det lokala arbetslivet. Under 2017 och 2018 tar staden ytterligare ett steg i att minska långtidsarbetslösheten genom Solnamodellen Extra.

 • Våren är snart här – vill du ansöka om tillstånd för uteservering?

  Har du serveringstillstånd eller funderar på att söka? Då kan du även ansöka om tillstånd för uteservering.

 • Enklare och tydligare bygglovstaxa i Solna stad

  Från och med 1 januari 2017 gäller en ny bygglovtaxa i Solna stad. Tack vare den nya taxan blir det enklare för den som söker bygglov i staden att på förhand få en tydlig uppskattning om vad avgiften för bygglovet kommer att bli. Den nya taxan omfattar alla ärenden som beslutas från och med den 1 januari 2017.