Näringsliv & arbete

Välkommen till företagsstaden Solna

Solna är en framgångsrik företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med över 9 500 unika företag i olika storlekar och branscher. Solna är nära till Stockholm city, flygplatser och kollektivtrafiken är väl utbyggd. Elva år i rad har Svenskt Näringsliv utsett Solna till att ha Sveriges bästa företagsklimat.

 • Besöksnäringen i Solna ökar och ger fler jobb

  Turismen i Solna fortsätter öka, med fler hotellövernattningar och dagbesök än någonsin. Besöksnäringen i Solna omsätter cirka 4,6 miljarder och skapar fler arbetstillfällen inom till exempel hotell, handel och restaurang. Det visar den senaste TEM-rapporten (turistekonomisk mätning) för 2018.

 • Rekordlåg arbetslöshet hos unga och utrikesfödda i Solna

  Arbetslösheten sjunker i Solna och ligger lägre än både länet och resten av landet. Och det är framför allt hos unga och utlandsfödda som andelen arbetslösa ligger på rekordlåga nivåer.

 • Företagen ger Solna högre betyg för service och bemötande

  Företagen i Solna blir allt nöjdare med stadens service och effektivitet. Solna stad får ett högre betyg av näringslivet i årets Öppna jämförelser från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och ökar inom fyra av sex serviceområden.

 • Frösundavik utvecklas för rekreation, friluftsliv och stärkta naturvärden

  Norra Frösundavik ska utvecklas med förbättrad tillgänglighet, anläggningar för rekreation och friluftsliv och ett nytt strandbad i Brunnsviken, enligt den principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen den 25 mars. Samtidigt ska viktiga naturvärden stärkas och stor vikt läggs vid att värna om kulturlandskapet i den Kungliga nationalstadsparken.

 • Hållbar stadsutveckling med ny klimatstrategi

  Solna stad genomförde 2018 flera åtgärder för minskad klimatpåverkan och effektivare energianvändning. Och arbetet intensifieras nu ytterligare, med en ny klimatstrategi och en workshop tillsammans med näringsliv och civilsamhälle.