Databaser med artiklar, böcker, personer med mera inom olika ämnesområden

På biblioteket har du fri tillgång till faktadatabaser där du kan söka information i olika ämnen. Några av dem är tillgängliga även från datorer utanför biblioteket. För att kunna nyttja just dessa behöver du ett bibliotekskort från Solna stadsbibliotek.

Alex Författarlexikon är en databas över skönlitterära författare från hela världen vars böcker finns på svenska. Det går även att söka efter författare och böcker i vissa genrer, från olika epoker eller från olika länder och regioner.

Begravda i Stockholm är en förteckning över begravda på olika kyrkogårdar i Stockholm. De äldsta uppgifterna är från 1780-talet.

Begravda i Sverige har uppgifter om 5.360.000 begravda på 2.300 kyrkogårdar i Sverige från 563 församlingar eller samfälligheter fram till november 2008. De äldsta uppgifterna handlar om enstaka gravar från 1400- och 1500-talet.

EBSCO MasterFile Pro är en databas med hundratusentals artiklar på engelska - i fulltext från ca 1.200 tidningar, tidskrifter, uppslagsverk och dessutom kortfattade referenser till artiklar i ca 2.300 publikationer. De äldsta artiklarna är från 1975 och här finns även foton, kartor och flaggor. Prova gärna fliken "Visual Search" - ett roligt sätt att söka artiklar i ett särskilt ämne! Den är även tillgänglig från en dator utanför biblioteket. Sök-manual.

Emibas är en förteckning över 1,1 miljoner svenska emigranter fram till 1930. Uppgifterna är hämtade ur kyrkböcker, husförhörs- och flyttningslängder.

Emigranten omfattar 1.5 miljoner personer som utvandrat från hela Sverige från början av 1800-talet till 1950. Uppgifterna är hämtade ur passjournaler och passagerarlistor.

Genline Family Finder är en databas med inskannade bilder ur de svenska kyrkoböckerna - totalt 32 miljoner sidor - med födda, vigda, döda, husförhörslängder samt in- och utflyttningslängder från 1600-talet fram till 1897.

GlobalGrant
Med ditt bibliotekskort kan du söka i databasen GlobalGrant hemifrån. Här finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Anslag till skolor, föreningar, företag och organisationer. GlobalGrant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. Det finns också ett verktyg för medlemmar där man får hjälp att enkelt göra ansökningar och presentationer.

Landguiden innehåller Utrikespolitiska Institutets fakta om alla världens länder och ett trettiotal självstyrande territorier. Här finns möjlighet att ta fram kartor eller jämföra länder statistiskt och få resultatet i form av tabeller eller diagram.

Library Pressdisplay - internationella dagstidningar i fulltext.
Library PressDisplay innehåller fler än 500 dagstidningar från 70 länder på 37 olika språk. Här finns både lokaltidningar och dagstidningar med specialinriktning på till exempel ekonomi och nyheter, men även många tongivande morgon- och dagstidningar, som till exempel Washington Post, Le Figaro, Pravda, Wall Street Journal Europe, La Stampa, Daily Telegraph. Även några svenska dagstidningar ingår: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-posten. Observera att samtliga dagstidningar på Library PressDisplay finns tillgängliga samtidigt som de tryckta versionerna är klara och är exakta elektroniska kopior av dagens tryckta utgåva!
Det går även att söka artiklar en månad bakåt och vissa artiklar kan översättas till andra språk. Library Pressdisplay finns på stor-bildsdatorn, 1 tr upp på biblioteket i Solna C.

Mediearkivet är en artikel-databas med fulltext-artiklar från 1990-talets början. Uppdateras dagligen.Urvalet görs av respektive tidning eller tidskrift.

Nationalencyklopedien är ett uppslagsverk med hundratusentals artiklar skrivna av ämnesexperter. Här finns även bilder, tabeller, kartor, ljud, animationer, svensk-engelsk ordbok och mycket mer. För yngre användare finns NE Junior. Kan även lånas hem 2 månader per år.

Novelist ger dig möjlighet att söka författare och deras böcker och även läsa vad böckerna handlar om. Du kan också få tips på böcker som liknar en bok du redan har läst och som du tycker om. Databasen är på engelska och tar bara upp skönlitteratur som finns tillgänglig på engelska. Den är även tillgänglig från en dator utanför biblioteket. Sök-manual.

Presstext är en fulltext-databas med artiklar från både dagstidningar och tidskrifter. De tidigaste artiklarna är från slutet av 1990-talet och urvalet görs av Presstexts redaktion. Uppdateras dagligen.

Science Resource Center är en engelskspråkig databas med översikter, biografier, experiment, illustrationer och fotografier från mer än 200 vetenskapliga tidskrifter. Den är även tillgänglig från en dator utanför biblioteket. Sök-manual.

SVAR, Svensk Arkivinformation, ger möjlighet att söka i bl.a. kyrkböcker 1861-1905, folkräkningar, mantalslängder, fabriksberättelser och arméns meritförteckningar

Svenska Ortnamn. Här kan man söka efter 400.000 samhällen och andra geografiska namn.

Sveriges befolkning 1890 och 1900 är kompletta förteckningar över alla som var kyrkobokskrivna i Sverige vid årsskiftet 1990-1891  och vid årsskiftet 1900-1901.

Sveriges befolkning 1970 är en komplett förteckning över alla som var kyrkbokskrivna i Sverige under november 1970 (för Västmanlands län 1971).

Sveriges Dödbok ger uppgifter om 4,5 miljoner avlidna i Sverige.

Telefonkatalogen på CD-rom. Finns på 1 biblioteket i Solna C, 1 tr upp.

Trafikskolan Teo innehåller instuderingsfrågor för körkortsbehörighet B.

Sök artiklar i tidningar och tidskrifter

EBSCO MasterFile Pro - se ovan.

Library Pressdisplay - se ovan.

Mediearkivet är en artikel-databas med fulltext-artiklar från 1990-talets början. Uppdateras dagligen.Urvalet görs av respektive tidning eller tidskrift.
Presstext är en fulltext-databas med artiklar från både dagstidningar och tidskrifter. De tidigaste artiklarna är från slutet av 1990-talet och urvalet görs av Presstexts redaktion. Den uppdateras dagligen.

Science Resource Center är en engelskspråkig databas med översikter, biografier, experiment, illustrationer och fotografier från mer än 200 vetenskapliga tidskrifter. Den är även tillgänglig från en dator utanför biblioteket. Sök-manual.

Databaser för släktforskning

Dessa databaser är endast tillgängliga på en dator på biblioteket i Solna C. Du kan boka denna dator max 2 tim/dag. Ring bibliotekets vuxenavdelning, tel 734 22 00.

Begravda i Stockholm, se ovan.

Begravda i Sverige, se ovan.

Emibas, se ovan.

Emigranten, se ovan.

Genline Family Finder, se ovan.

SVAR, Svensk Arkivinformation, se ovan.

Svenska Ortnamn, se ovan.

Sveriges Dödbok, se ovan.

Faktadatabaser tillgängliga utanför biblioteket

För att logga in krävs ett bibliotekskort från Solna stadsbibliotek.

Biography Resource Center, se ovan.

Contemporary Authors/Contemporary Literary Criticism, se ovan.

EBSCO MasterFile Pro, se ovan.

Novelist, se ovan.

Science Resource Center, se ovan.

Övriga databaser på bibliotekets sökdatorer

Ab katalogsök (=för samtidig sökning i flera bibliotekskataloger i Stockholms län samt tre nationella kataloger, Libris, Bibliotek.se samt Handikat).
Bibliotek.se (= folkbibliotekens och de vetenskapliga bibliotekens samlingar).

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia