Vill du spela teater?

Teater stimulerar dig till konstnärligt skapande! Du får möjlighet att upptäcka glädjen i att tillsammans med andra, berätta historier från en scen.

För att utveckla fantasi och kommunikationsförmåga använder vi dramaövningar och olika improvisationstekniker. Teatergruppens arbete leder fram till en större eller mindre teaterföreställning.

Jennifer Martins och Åsa Lanzenberg


Gör din ansökan här!


Teaterlek
Vi hittar på egna rollfigurer och utformar tillsammans en liten pjäs som spelas upp direkt vid varje tillfälle. Genom dramalekar stimuleras barnens fantasi och de blir medvetna om sig själva och andra.

 • Från 4 år
 • Plats: Solna kulturskola i Parkskolan
 • 10 gånger
 • Prisgrupp 1

Teater 1

Vi utformar en liten pjäs tillsammans som teaterläraren sammanfattar i ett enklare manus. Barnen har stor frihet i val av rollfigurer och att påverka handlingen i pjäsen.

 • Från 7 år
 • Plats: Solna kulturskola i Parkskolan, Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan
 • Prisgrupp 1

Teater 2

Med utgångspunkt från improvisationer, litteratur, film eller färdigt pjäsmaterial skapar vi tillsammans en teaterföreställning.

 • Från 8 år
 • Plats: Solna kulturskola i Parkskolan, Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan
 • Prisgrupp 2Teater 1/Musikal 1

Med utgångspunkt från egna rollfigurer, improvisationer, sång- och rörelseövningar skapar vi en föreställning.


Teaterlinjen

Eleven får kunskaper och praktiska färdigheter inom sceniska verksamheter från idé till färdig föreställning. Vi fördjupar oss i smink, kostym, rekvisita och scenisk gestaltning.

 • Från 12 år
 • Plats: Solna kulturskola i Parkskolan, Bergshamraskolan
 • Prisgrupp 3

Gör din ansökan här!


Tips: se också "Musikal"

Akta dig för mig! Jag målar mig.

Att bli någon annan. Dracula?

Dela: