Värdegrundsteater "Kalaset" (4-5 år)

Hund och Katt ska ha kalas - alla är välkomna till kalaset!

  • Alla får komma
  • Alla får var med i leken
  • Alla får bestämma
  • Alla har roligt och är glada
  • eller...

Hund och Katt

Genom en interaktiv teaterföreställning får barnen hjälpa till att lösa problem kring allas lika värde, utanförskap och att "olika är bra". På ett spännande och lekfullt sätt arbetar vi med värdegrundsfrågor med barnens kompetens som vägvisare. (2 tillfällen)

Gör din ansökan här!

Språkliga aspekter

I värdegrundsteatern "Kalaset" fokuserar vi på social interaktion och kommunikation med hela kroppen. Barnen övar på att "läsa av" varandras uttryck men också att våga visa vad man själv tänker och känner.

Upplägg och tips

I slutet av första tillfället uppstår ett problem som måste lösas till nästa gång. Ni får med material att arbeta med på förskolan tillsammans med barnen och skicka in till gången därpå.

Att arbeta vidare med - att reflektera över…

I leken övar barn på att läsa av varandras leksignaler. Studera barnen när de leker fritt vid några tillfällen. Vilka sociala interaktioner skapar barnen i den fria leken? Vad är det de övar på? Är det något ni vill stimulera och utveckla vidare? Kanske göra en miniteater tillsammans utifrån värdegrundsteaterns koncept?

Ett annat förslag är att ta vara på strukturen "få en uppgift – göra uppgiften – visa resultatet" i andra spännande och roliga sammanhang på förskolan. Det är en arbetsgång som är skolförberedande samtidigt som barnens egna kompetenser tas tillvara.

Gör din ansökan här!

Så här anknyter värdegrundsteatern Kalaset till Läroplan för förskolan >>

Kostnad

Dela: