Teaterlek (4-5 år)

I teaterleken får barnen önska vilka roller de vill spela. Vi improviserar fram en liten teaterföreställning som spelas direkt på plats. Vi utgår från barnens fantasi- och sagovärld och med hjälp av teaterns uttrycksmedel skapar vi en kort pjäs, här och nu.

Barnen får botanisera i vårt härliga kostymförråd! (3 gånger)

Gör din ansökan här!

Språkliga aspekter

Barnen får söka sig fram när det gäller språk och identitetsutveckling genom att prova olika roller. De utvecklar sin kommunikationsförmåga genom att prova roller och uttryck på nya sätt. De kan få leva ut mer eller mindre "förbjudna" känslor.

Traditionella könsroller kan utmanas och prinsessan kan uttrycka ilska såväl som handlingskraft och riddaren kan bli ledsen eller känna sig utanför… Hur låter man när man är rädd, arg, lycklig eller ledsen? I Teaterleken leker, testar och provar barnen sig fram och övar kommunikation med kropp, gester, mimik och tal.

Att arbeta vidare med – att reflektera över…

Stimulera den fria leken genom att t.ex. läsa en bok tillsammans med barnen och sedan inspirera dem att leva sig in i de olika rollerna i berättelsen eller hitta på en fantasiroll och skapa en fortsättning… vad händer nästa dag? I fantasin kan allt hända…

Hur blev det? Vad gjorde barnen? Varför? Vad bearbetade eller övade de? Reflektera tillsammans i personalgruppen.

Gör din ansökan här!

Så här anknyter Teaterlek till Läroplan för förskolan >>

Kostnad >>

Att vara någon annan är häftigt! Spännande att sminka sig ...

Vad tycker du har varit bra med Teaterlek?

- Barnen tycker om att klä ut sig, de utstrålar glädje, lever sig in i rollerna. Det väcker intresse hos barnen att gestalta - våga uppträda!

- Att barnen hela tiden varit delaktiga, haft stort inflytande.Pedagogen mötte barnen på ett professionellt sätt, väckte deras lust att leka och improvisera.

- Jättelyckat! En upplevelse! Våra barn vill komma varje dag!

- Barn som inte har vågat, varit blyga och osäkra har genom teaterleken vågat prata och spela inför gruppen.

Dela: