Musikpatrullen (5 år)

Vi sjunger, leker och spelar tillsammans. Med rytminstrument lär sig barnen hålla en puls, spela enkla rytmer och skilja på musikens grundelement. Barnen får också lära känna olika instrument som de sedan har möjlighet att börja spela på Solna kulturskola. Barngruppen och deras personal får en utökad repertoar av barnvisor - och har roligt!
(5 gånger)

Gör din ansökan här!

Språkliga aspekter

I Musikpatrullen övas många språkliga aspekter som hör samman med rytm, musik och sång. Det är rim och ramsor, sångtexter och deras betydelse, uttal och munmotorik, samverkan mellan musikens och kroppens uttryck, att kommunicera med gester, mimik och hela kroppen. Vi leker och skojar också mycket med det mesta!

Upplägg och tips

Första gången får ni alla sångtexter så att ni kan öva och sjunga tillsammans med barnen på förskolan. Ett tips är att ni spelar in alla sånger med hjälp av en mobil så att ni kommer ihåg melodierna och kan använda rätt röstläge, barnen har ett helt annat och mycket högre (ljusare) röstläge än vuxna och kan förstöra sina röster om de tvingas sjunga för låg.

Att arbeta vidare med - att reflektera över…

I vilka situationer sjunger barnen spontant? I vilka åldrar? Går det att känna igen melodin? Orden? När kan barnen hålla ihop en hel sång? Vilket är deras röstläge när de väljer själva? Lyssna tillsammans med barnen – hur låter det när vi sjunger tillsammans? Prova att följa barnens röstläge på en sångsamling!

(Frågorna är fritt hämtade från Malmö högskola webb, projektet Rösträtt och Gunnel Fagius, musikdirektör och forskningskoordinator vid Uppsala universitet.)

Gör din ansökan här!

Så här anknyter Musikpatrullen till Läroplan för förskolan >>

Kostnad >>

Musikpatrullavslutning, Solna kulturskola

Vad har varit bra med Musikpatrullen?

- Engagerade pedagoger fick barnen att vilja sjunga och röra sig till musik. På samlingen sjunger vi dessa sånger! Barnen sjunger också hemma!

- Att vi fått prova på att spela instrument och lära oss sånger som inte skulle sjunga annars.

- Inspirerande, lockar till musik och rörelsefrämjande för alla barn, speciellt för våra "stödbarn".

Vad ska vi sjunga nu?

Bilderna är tagna på en avslutning, den femte gången och sista gången, då alla grupperna samlas och föräldrar bjuds in som publik.

Dela: