Musikpatrullen (F-klass)

Vi sjunger, leker och spelar tillsammans. Med rytminstrument lär sig barnen hålla en puls, spela enkla rytmer och skilja på musikens grundelement. Barnen får också lära känna olika instrument som de sedan har möjlighet att börja spela på Solna kulturskola. Barngruppen och deras personal får en utökad repertoar av barnvisor - och har roligt!
(5 gånger)

Gör din ansökan här!

Så här anknyter Musikpatrullen till Lgr11 >>

Kostnad >>

Musikpatrullen!

Vad har varit bra med Musikpatrullen?

- Engagerade pedagoger fick barnen att vilja sjunga och röra sig till musik. På samlingen en gång i veckan sjunger vi dessa sånger! Barnen sjunger också hemma!

- Att vi fått prova på att spela instrument och lära oss sånger som inte skulle sjunga annars.

- Inspirerande, lockar till musik och rörelsefrämjande för alla barn, speciellt för våra "stödbarn".

-Vi pedagoger har fått ny inspiration till att sjunga med våra barn!

Vilken sång vill ni sjunga nu?
Bilderna är tagna på en avslutning, den femte gången och sista gången, då alla grupperna samlas och föräldrar bjuds in som publik.
Dela: