Dansligan (4-5 år)

Låt kroppen uttrycka glädje och fantasi - barn har ett otroligt stort behov av rörelse. Genom lekfull rörelse tränar barnen koordination, kropps- och rumsuppfattning, styrka och kondition.

På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen:

  • hållning och balans
  • koncentration, motorik, koordination
  • kroppsuppfattning
  • rumsuppfattning
  • att ge andra plats och själv våga ta plats
  • samarbete med varandra
  • improvisation - skapa egna rörelser
  • musikalitet - att följa musiken

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Gör din ansökan här!

Språkliga aspekter

Vi kopplar ihop rörelser med sånger, sagor och ramsor och övar på att våga använda sig av kroppen för att uttrycka olika saker t.ex. för att tolka djurs rörelser och egenskaper. Hur kan man vara både smidig och stark på samma gång?

Upplägg och tips

Förskolans pedagoger inbjuds att aktivt delta och får på så sätt med sig kunskaper om hur man kan arbeta med dans på förskolan. En av er kan t.ex. sitta bredvid och observera vad som händer, se på vilket sätt musiken förstärker det barnen gör eller studera om och i så fall hur dansläraren arbetar ur genusperspektiv.

Första gången får förskolan med sig sångerna och ramsorna så att ni kan fortsätta på förskolan.

Förskolans pedagoger får en bra möjlighet att upptäcka vilka barn som kan behöva mer motorisk övning.

Att arbeta vidare med – att reflektera över…

Reflektera tillsammans i personalgruppen över hur dansläraren arbetade med att koppla ord och begrepp till rörelser och hur dansläraren arbetade för att få alla i gruppen att vara med och kunna ha olika roller, t.ex. leda – följa efter, samarbeta två och två osv.

Det är också intressant att diskutera hur barnen uppfattar instruktioner.

Gör din ansökan här!

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan >>

Kostnad >>

Full fart på Dansligan!

Vad tycker du har varit bra med Dansligan?

- Inspiration. Bra upplägg. Trevligt! Bra ledare! Uppskattat bland barnen och pedagogerna!

- Musiken har stor effekt och gör att barnen deltar med glädje. Mycket bra pedagoger!

- Att ta instruktioner, röra sig till musik. Prova på många olika rörelselekar, att våga inför andra, att utmana sig själv.

- Alla barn kan vara med! Vi önskar fler tillfällen!


Dela: