Dansligan Mini (2-3 år)

Vilka olika delar består kroppen av? Varför är det så roligt att röra sig? Få koll på kroppen. Mycket grovmotorik, springa, hoppa, krypa och dansa... men också finmotoriska övningar via olika sånger och ramsor.

Dans för de allra minsta där barnen provar på dans på ett lekfullt sätt. Det är viktigt att pedagogerna deltar tillsammans med barnen.

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Gör din ansökan här!

Språkliga aspekter

I "Dansligan mini" handlar det om olika kroppsdelar och vad de heter. Barnen dansar och rör sig samtidigt som de lär sig ord och begrepp för kropp och rörelse. Vi gör rim, ramsor och sånger som har med kroppen och kroppens delar att göra.

Upplägg och tips

Det är viktigt att pedagogerna deltar tillsammans med barnen. Första gången får förskolan med sig några sånger och ramsor som barnen gjort under lektionen för att kunna göra dessa även på förskolan.

Att arbeta vidare med – att reflektera över…

Hur mycket kommer barnen ihåg? Sjung gärna sångerna och ramsorna ni fått med er och låt barnen röra sig fritt till. Vad väljer de att göra?

Gör din ansökan här!

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan >>

Kostnad >>

Dansligan på Solna kulturskola

Dela: