Dans i skolan (F-klass-åk 4)

Utveckla motorik, koordination och kroppsuppfattning genom dans!

Med fantasi och glädje använder vi kroppen när vi dansar! Till musik tränas kropps- och rumsuppfattning, koordination, styrka, kondition, samarbete.

Vi arbetar medvetet med dans och dansstilar på ett sätt som intresserar både pojkar och flickor. Både forskning och lärares praktiska erfarenhet visar på värdet av kulturella upplevelser i skolan.

Gör din ansökan här!

Genom att dansa får ni även mer rörelse i skolan. En pedagog från Solna kulturskola deltar tillsammans med klassläraren. (5 gånger)

Så här anknyter Dans i skolan till Lgr11 och ämnet Idrott >>

Kostnad >>

Dans i skolan - jättekul!

Vad har varit bra med Dans i skolan?

- Att alla barn på fritids kan samma danser! Många vågar dansa spontant!

- Barnen stärker sin självkänsla, de vågar dansa. Mycket bra danslärare. Vågar hitta på nya rörelser.

- Gruppstärkande, upptäcka rörelseglädje till musik.

- Danspedagogerna har skapat danser till oss som vi använt i våra shower på skolan.

Dela: