Musikpatrullen


NYBÖRJARPROGRAMVälkomna alla barn som gillar att ha roligt, som är nyfikna och vill leka, sjunga och spela!
Vi utgår från sånger och låter barnen prova att spela olika blås- stråk- och stränginstrument m.m.

Gruppindelning görs i första hand efter ålder.

  • 5-7 år
  • 24 speltillfällen/läsår
  • Vi musicerar tillsammans i grupp
  • Prisgrupp 2

Gör din ansökan här!

Dela: