Musikverkstad


NYBÖRJARPROGRAM


Du får komma igång med att spela, sjunga och lära dig grunderna i musik. Vi spelar på några olika instrument och sjunger tillsammans. Framför allt har vi roligt samtidigt som vi bekantar oss med musikens värld - och glöm inte att både kroppen och rösten också är instrument!

Gruppindelning görs i första hand efter ålder.

  • Från 7 år och uppåt
  • 24 speltillfällen/läsår
  • Eleverna får låna instrument på lektionerna
  • Plats: Solna kulturskola i Parkskolan, Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan

Gör din ansökan här!

Dela: