Kontakta Katarina Fast Ehrlén

Kontakta mig om du vill veta, tycka, boka, efterfråga eller diskutera något!

e-post: katarina.fast-ehrlen@solna.se

Tel: 08-44 66 535
Mobil: 070-28 208 97

Kontaktinformation

Katarina Fast Ehrlén

bitr.rektor
Kontaktperson för förskola och skola

Katarina Fast Ehrlén, Solna kulturskola