Solna kulturskolas kursavgifter

För innehållet i kurserna - se varje ämne i menyn till vänster!

Prisgrupp 1 825 kr
Prisgrupp 2 1000 kr
Prisgrupp 3 1375 kr
Prisgrupp 4 1775 kr
Kortkurs / workshop 350 kr

Folkbokförd i annan kommun än Solna stad och Sundbybergs stad

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna stad och Sundbybergs stad betalar dubbel avgift.

Grupp/ensemble för barn och ungdom

Om du ENDAST deltar i en orkester/ensemble gäller prisgrupp 1 per termin. (I andra fall ingår det i kursavgiften.)

Hyra av instrument

Du kan hyra många av stråk- och blåsinstrumenten från oss. För barn och ungdom samt heltidsstuderande vuxna kostar det 300 kr per termin. För vuxna, från 18 år, är priset 600 kr per termin.

Syskonrabatt

Solna kulturskola erbjuder syskonrabatt från och med det barn som är det tredje barnet i en familj som köper en kurs. Det barnet betalar 50 procent av kursavgiften.

Dela: