Solna kulturskolas kursavgifter

För innehållet i kurserna - se varje ämne i menyn till vänster!

Prisgrupp 1 825 kr
Prisgrupp 2 1000 kr
Prisgrupp 3 1375 kr
Prisgrupp 4 1775 kr
Kortkurs / workshop 350 kr

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-11-27 höjs kursavgiften med 25 kr till ovanstående priser. Beslut togs också om en ny avgift på 350 kr för kortare kurser eller workshops.

Folkbokförd i annan kommun än Solna stad och Sundbybergs stad

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna stad och Sundbybergs stad betalar dubbel avgift.

Grupp/ensemble för barn och ungdom

Om du ENDAST deltar i en orkester/ensemble kostar det 825 kr per termin. (I andra fall ingår det i kursavgiften.)

Hyra av instrument

Du kan hyra många av stråk- och blåsinstrumenten från oss. För barn och ungdom samt heltidsstuderande vuxna kostar det 300 kr per termin. För vuxna, från 18 år, är priset 600 kr per termin.

Syskonrabatt

Solna kulturskola erbjuder syskonrabatt från tredje barnet som betalar 50 procent av sina kurser.

Dela: