Solna kulturskola

Drömbilder - Confidencen. Solna kulturskolas elever medverkar i en musiksaga. 24/9 kl 13 15.. Varmt välkomna!

Drömbilder - Confidencen

Solna kulturskolas elever bjuder på en fantasifull musikalisk saga med orkestrar, ensembler samt dansare och barnkör. Lö 24/9 Confidencen.