50-årig kulturgärning uppmärksammad på Stocksundstorps kulturgård

I år är det 50 år sedan konstnären Carinne Löfgren-Williams flylttade in i Stocksundstorps gård, en 1700-talsvilla som är rik på historia och av många ses som "en av pärlorna i Nationalstadsparken".

Roger Markdalen, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, och konstsekreterare Ann-Sofie Hagström Karlsson var bland gratulanterna.

Nyligen samlades en skara entusiaster som ville vara med och fira de första 50 åren med kulturverksamhet på Stocksundstorps gård. Bland gästerna fanns representanter från Ekoparken/Nationalstadsparken, Haga-Brunnsvikens vänner, Solna stad, samt restauratörer, konstnärer och vänner till familjen. Ekoparkens Henrik Waldenström höll ett anförande där han bland annat menade att Carinne med sin kulturverksamhet skapat en pärla av bestående värde i Kungliga Nationalstadsparken.

Dagen var också ett releaseparty för den bok som Carinne skrivit om gården, dess historia och sin verksamhet där: Själaspis - en gård, mitt öde.

Stocksundstorps gård

Överst t v: ett av Carinnes barnbarn hjälper till att blåsa såpbubblor inför jubileumstalet. Överst t h: Henrik Waldenström talade varmt om gårdens och Carinnes betydelse för Ekoparken. Nederst t v: Självklart sjöng man Gustafs skål. Nederst t h: Carinne signerar sin bok.

En gård med historia

Stocksundstorps gård på Konvaljstigen i Stocksundstorp, Bergshamra, utgör områdets stamcell. Huset uppfördes någon gång under 1700-talets första hälft. Bland tidigare boende bör kanske Sophie Hagman nämnas framför någon annan, en riktig dame som levde med Gustaf III:s bror prins Fredric, men inte tilläts äkta honom på grund av sin enkla börd. Sällskapslivet på gården inbegrep på Sophies tid flera andra kända namn ur Solnas 1700-talshistoria: förutom kungafamiljen även Tobias Sergel, Joseph Martin Kraus och Carl Michael Bellman.

"Historien sitter i väggarna", som husets nuvarande dame säger. Sedan 1960 har Carinne Löfgren-Williams bott på gården. Under dessa 50 år har hon både aktivt bevarat dess kulturhistoria och fört traditionen vidare med sina utställningar i trädgården och sina litterära och musikaliska salonger. Etablerade och kommande kulturpersoner får här utrymme, ibland också med inslag av både tvärvetenskapliga och andliga inslag.

Även en kort historieskrivning om Stocksundstorps gård måste ta upp den brand som härjade gården på våren 1996. Brand, vatten och rök förstörde stora delar av villan, som fick genomgå en omfattande restaurering. Med hjälp av skickliga hantverkare och konstnärer, blev kulturarvet i allt väsentligt bevarat, samtidigt som ny konst tillkom. På så vis samsas till exempel ursprungliga trädörrar från Gustaf III:s opera med paneler skapade av olika svenska konstnärer.

I taket på övervåningen sitter dörrar från Gustaf III:s opera. Över sovrumsdörrarna sitter nyskapade paneler från renoveringen efter branden.

Salonger hösten 2010

Verksamheten fortsätter såklart även denna jubileumshöst, med litterära och musikaliska salonger några söndagar fram. Nyligen besökte Theodor Kallifatides gården och talade om sin senaste bok. Söndag 19/9 blir det en utförligare presentation och läsning ur Carinnes bok, och 26/9 blir det både musik och poesi: Helena Eriksson sjunger visor och Ulf Hellsing läser sina dikter.

Dela:

Kontakt

Rickard Oxfält

Kommunikationsansvarig

Kultur- och fritidsförvaltningen

070-424 54 37

ricka­rd.ox­falt@solna.se

Skicka meddelande till Rickard Oxfält