Vänortsgåvor berättar om Solnas internationella arbete

Solna har fyra vänorter och två samarbetsorter. Sedan 1950-talet har utbyten, studieresor och andra samarbeten knutit dessa städer närmare varandra på olika sätt. De gåvor som utväxlats under träffarna vittnar om dessa kontakter. Nu finns de att se på biblioteket i Solna centrum.

Detaljer från montern: klubba med fat från Pirkkala, bärnstensträd från Bemowo.

En monter med utbytesgåvor visas i Kylbergrummet på biblioteket i Solna centrum från 17 mars. Där finns också mer information om de enskilda gåvorna, samt mer fakta om städerna de kommer från.

Vänorter

  • Gladsaxe i Danmark. Solnas äldsta vänort, sedan 1952.
  • Ski i Norge. Vänort sedan 1955.
  • Pirkkala i Finland. Vänort sedan 1980.
  • Valmiera i Lettland. Vänort sedan 1991.

Samarbetsorter

  • Kalamaria i Grekland. Samarbetsort sedan 1997.
  • Warszawa-Bemowo i Polen. Samarbetsort sedan 2001.

Internationell samverkan utvecklar Solna och solnaborna

Solna stads internationella arbete ska framförallt användas som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling. Det ska också bidra till att förbereda barn och unga för studier och arbete i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Fritidsverksamheten i Solna har genomfört flera utbytesprojekt med ungdomar från andra länder, och samarbetar sedan många är med en ungdomsverksamhet i Gladsaxe. Flera skolprojekt har också genomförts och nya planeras, bland annat med Kina. Lärare och elever från Skytteholmsskolan och Psykologigymnasiet har besökt Valmiera. Omvårdnadsförvaltningen har studerat välfärdsteknik i Gladsaxe och kollegor från Gladsaxe arbetsmarknadsarbete i Solna.

Solna stöttar också föreningars och andra ungdomsgruppers internationella samverkan, genom det resebidrag som kan sökas från Internationella kommittén.

Läs mer om Solna stads internationella arbete
Läs om några exempel från skolans internationella arbete


Dela: