Svävande konstverk i Hagalund

Zafire Vrba ställer ut ett verk om Hagalunds historia, nutid och framtid. Installationen byggs bland husen i Gamla Hagalund med visningar av konstnären tillsammans med inbjudna gäster som medverkar med olika perspektiv och relationer till platsen. Vernissage söndag 9 oktober.

Vernissagekort framsida med Hagalundsmotiv i collage

Gamla Hagalund i Solna revs under 60-talet för att ge plats åt miljonprogrammet Blåkulla. Vad händer med en plats när bostäderna standardiseras och personer tvingas flytta ut? Hur återhämtar sig en stadsdel?

Zafire Vrba bor i miljonprogrammet och arbetar i en ateljé i Kvarteret Odin, ett kvarter med äldre hus som räddades undan rivningen tack vare de boendes organisering. Vrbas konstverk är en poetisk installation med bearbetningar av minnen, vittnesmål, arkivmaterial och motståndshandlingar från boende i både gamla och nya Hagalund.

Zafire Vrba blev en av Solna stads kulturstipendiater 2015. Det var detta konstprojekt han som stipendiat sökte stöd för att genomföra.

Utställningen pågår 9-16 oktober, med vernissage söndag 9 oktober kl 14.30 på Spetsgatan 2 i gamla Hagalund. Därifrån utgår också alla visningar i stadsdelen.

Visningstider

9/10 kl 14:00
Vernissagevisning med Zafire Vrba, invigning med Johanna Molvin och Jon Hulander.

10/10 kl 17:00
Visning med konstnärskollektivet SIFAV, tema: Gentrifiering och kulturarbete.
SIFAVs visning sker med stöd från Stockholm stad.

12/10 kl 17:00
Visning med Rebecka Walan, Stockholms läns museum, tema: Kulturarv och offentlig konst.

14/10 kl 17:00 Visning med Monica Eriksson från Föreningen Ett Levande Hagalund, tema: En levande stadsdel.

16/10 kl 13:30
Visning med Lena Olsson-Petrén, Olle Olsson Hagalund-museet med tema: Att öppna upp ett hem.

Dela: