Solnas kulturstipendium har fyllt 50 år

På Nationaldagen 6 juni 2013 delas stadens kulturstipendium ut. Sedan startåret 1962 har många kända och okända kulturpersonligheter från Solna uppmärksammats på detta sätt.

Under perioden 6 februari - 18 mars kan man söka Solna stads kulturstipendier för 2013. Ett antal personer verksamma inom olika kulturområden kommer då att följa Olle Olsson Hagalund, Kerstin Dellert, Cornelis Vreeswijk, Annika Norlin med flera i fotspåren och lägga in sin ansökan för bedömning. Dessa är nämligen några av alla kulturpersonligheter som uppmärksammats genom åren.

Annika Norlin, Helena Sandström ,Cecilia Thorsell och Lawen Mohtadi (ej på bilden) var 2007 års stipendiater.

38 utdelningar på 50 år

Stipendiet delades ut första gången 1962. Till och med 1985 delades det ut årligen, därefter vartannat år. Därför blir årets utdelning den 38:e i ordningen trots att stipendiet firade sitt 50-årsjubileum 2012.

Stipendiesumman var från början 10 000 kronor men har av naturliga skäl ökat och uppgår idag till 80 000 kronor. Vanligast är att fyra till sex personer från olika kulturdiscipliner delar på stipendiesumman. Det minsta antalet stipendiater hittills är två, då konstnären Eje Lönn och skådespelerskan Isa Quensel delade lika på stipendesumman år 1965.

Hedersgåvor är en del av kulturstipendiet

Ingrid LarssonSom Solnabo kan man också nominera mottagare av en hedersgåva. Enligt reglerna kan hedersgåva tilldelas "lokalt verksam person som under lång tid visat framstående förmåga eller som på annat sätt gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på kulturområdet".

Hedersgåvor delades senast ut 2011 till Ingrid Larsson på Solna Hembygdsförening och Iréne Diamant som driver Solnadals Värdshus.

Läs mer om 2013 års kulturstipendier

Lista på alla stipendiater sedan 1962

Dela: