RÅMATERIAL ger konstnärligt utrymme till unga

Råmaterial startades under 2017 som en ny satsning tillsammans med Black Sheeps övriga verksamheter för ungkultur. Med avgiftsfri tillgång till ateljé, fotostudio, samt viss utrustning och handledning, har man utökat unga kreatörers möjligheter att uttrycka sig konstnärligt. De första utställningarna har nu visats, bland annat i samarbete med konstutbildningen på Gerlesborgsskolan.

Brus av David Roos

David Roos är en av de två första ateljéstipendiater från Gerlesborgsskolan som arbetat på Råmaterial och kommer att ställa ut i vår. Den pågående utställningen från Gerlesborgsskolan avslutas torsdag 30 november klockan 17, då alla är välkomna på en så kallad finissage. Läs mer på membran.nu

Den andra stipendiaten är Linnea Lindberg, som har vernissage för sin utställning på Råmaterial torsdag 7 december; utställningen pågår sedan till och med 20 december.

Läs mer om David och Linnea på membran.nu

Alireza är en ung skulptör från Afghanistan via Iran, som i några månader kunde skapa nya verk i Råmaterials ateljé - ibland inför publik.

Freja Lindberg ställde ut sina fotografier på Råmaterial tidigare i år.

Dela: