Parkprat i Hagaparken för Solnas högstadieelever

Med start under höstterminen erbjuds Solnas högstadieelever ett nytt kulturprogram – Parkprat – med Nationalstadsparken som arena. Tanken är att lyfta fram vad unga ser och vill berätta om Nationalstadsparkens konst, arkitektur, natur och historia.

Gustaf III:s paviljong i Hagaparken.
Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Foto: Johannes Liljeson

Projektet ska bland annat resultera i en audioguide med ett tydligt ungdoms- och integrationsperspektiv. Parkprat är en utveckling av den pedagogik som staden bedriver för att uppmärksamma och levandegöra Solnas kulturmiljöer.

En viktig del av projektet är samarbetet mellan Solna stad och stiftelsen Wanås Konst. Wanås Konst har tidigare utvecklat metoden Konstprat, där ungdomar tagit aktiv del genom bildanalys och språkutveckling. Utvecklingsprojektet pågår under tre år. Förutom Wanås Konst är också Olle Olsson Hagalund-muséet, Frescati Utbildning och Cykelköket Solna med i projektet.

Dela: