Ny biblioteksplan antagen - biblioteken ska öppna dörrarna till Solna

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en ny biblioteksplan för Solna stad. Planen är ett inriktningsdokument för Solna stadsbiblioteks verksamhet och gäller för åren 2017-2023. Solna, en av Sveriges snabbast växande kommuner med en ökande andel barnfamiljer, får nu en biblioteksplan med särskilt fokus på barn och ungas tillgång till biblioteksutbud och aktiviteter som inspirerar till ökad läsning. Ett annat prioriterat område är bibliotekens arbete med att stödja nya svenskars integration.

Peter Edholm och Lars Rådén från kultur- och fritidsnämnden talade på releasefesten för biblioteksplanen.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har varit styrande i arbetet och lagt grunden till inriktningen för bibliotekens utveckling de kommande sju åren. Den digitala utvecklingen lyfts fram som ett viktigt område. Det innebär en förstärkning av de digitala tjänsterna som följer den digitala utvecklingen, och ger ökad service för medborgarna.

Biblioteksplanen tar också upp arbetet med likabehandling och inkludering som ett fortsatt prioriterat område, både när det gäller kön och könstillhörighet, funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska samt personer som talar något av de nationella minoritetsspråken.

Biblioteksplanen har tagits fram i ett brett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och kompetensförvaltningen. Medborgare i Solna har också medverkat via fokusgrupper och enkät på stadens hemsida. Biblioteksplanen kommer regelbundet redovisas i nämnden och justeras vid större omvärldsförändringar.

Biblioteksplan 2017-2023, framsidaUtdrag ur biblioteksplanen

Biblioteket - där det händer!

Bibliotek ska öppna fönster ut mot världen. Genom litteraturen ger de en utblick mot det som finns där ute, men också genom tidskrifter, konstupplevelser, musik, föredrag och internet. Biblioteken ska fungera som en öppen dörr till Solna, där den som flyttat hit kan lära känna sin nya hemstad eller sitt nya hemland. Biblioteken ska vara platser för lärande och skapande, miljöer som lockar till ökat samhällsengagemang och fungerar som viktiga mötesplatser.

Biblioteksplan 2017-2023 (PDF-dokument, 622 kB)

Bibliotekarien Maria Söderström-Sörensen (t.v.) har arbetat mycket med planen. Här med bibliotekschef Kristina Herrlander.

Tårta med texten Biblioteksplan

Dela: