Nu pratar vi park – utvecklingsprojekt för unga i Nationalstadsparken

Vad ser en 15-åring för värde i Ekotemplet? Vilka röster berättar om parkens betydelse? Med start efter sommaren erbjuds Solna stads högstadieelever ett nytt kulturprogram med Nationalstadsparken som arena för nyskapande pedagogik.

Foto: Wanås Konst

En viktig del av projektet är samarbetet mellan Solna stad och stiftelsen Wanås Konst. Wanås Konst driver en skulpturpark för samtida konst i Östra Göinge kommun i Skåne med ett särskilt fokus på tillgänglighet och utomhuspedagogik.

Under de senaste åren har Wanås Konst utvecklat en metod som resulterat i Konstprat – en audioguide med andra röster än expertens. I Konstprat har ungdomar arbetat med bildanalys och språkutveckling genom att bland annat hålla i offentliga visningar och genom att ta fram en audioguide för allmänheten.

I Nationalstadsparken kommer dessa erfarenheter att ligga till grund för utvecklingen av Parkprat, som också bygger vidare på Solna stads egen kulturmiljöpedagogik.

– Möjligheterna att utveckla och tillvarata Nationalstadsparkens unika natur- och kulturvärden är lika många som parkens besökare. Vi är mycket tacksamma att få utforska vårt uppdrag tillsammans med aktörer med en bredd av relevanta erfarenheter, säger Johanna Molvin, konst- och kulturstrateg i Solna stad.

Utvecklingsprojektet pågår under tre år och omfattar samarbete med Wanås Konst, Olle Olsson Hagalund-muséet, Frescati Utbildning och Cykelköket Solna. Projektet medfinansieras av utvecklingsanslaget för Kungliga nationalstadsparken.

Informationsblad om Parkprat (PDF-dokument, 317 kB)

Dela: