MERÖPPET på Bergshamra bibliotek begränsas

Från och med onsdag 10 maj begränsas MERÖPPET till timmarna på förmiddagarna före de bemannade öppettiderna. Beslutet är en konsekvens av de senaste månadernas ordningsstörningar och beräknas gälla till 31 augusti.

MERÖPPET är en uppskattad service som Bergshamra bibliotek varit stolta över att kunna erbjuda sedan senhösten 2013, då systemet invigdes. MERÖPPET bygger på att besökare tar ett personligt ansvar och följer de villkor för tillträde som var och en skrivit under. Det har som regel fungerat utmärkt och den utökade servicen uppskattas mycket av de förskolor, familjer, studenter och övriga besökare som använder sig av det.

Biblioteket har sedan oktober 2016 drabbats av ordningsstörningar, som ibland varit allvarliga med inslag av hot. Detta orsakar oro bland besökare och personal. Störningarna har skett både på bemannade öppettider och på MERÖPPET-tider, då biblioteket är obemannat men tillgängligt för besökare som kvitterat ut egna passerkort.

De åtgärder som vidtagits för att bemöta problemen har inte varit tillräckliga. För att kunna erbjuda en trygg och säker miljö för personal och besökare kommer därför ytterligare åtgärder vidtas. Utöver att MERÖPPET begränsas till förmiddagar, så utökas bemanningen i biblioteket; överfallslarm och kameraövervakning på MERÖPPET-tider hör också till de åtgärder som diskuteras. Besökare som berörs av ändrade villkor kommer att informeras innan dessa genomförs.

MERÖPPET från och med onsdag 10 maj 2017

Måndag 8-10
Tisdag 8-12
Onsdag 8-12
Torsdag 8-10
Fredag 8-12
Lördag stängt
Söndag stängt

Bemannade öppettider (oförändrade)

Måndag 10-17
Tisdag 12-17
Onsdag 12-19
Torsdag 10-19
Fredag 12-17
Lördag 11-15

Dela: