Kulturskolans kurskatalog online från 7 augusti

Studyalong heter e-tjänsten som gör kontakten mellan elever, föräldrar och kulturskola enklare, snabbare och tydligare. Ansökningar, bekräftelser, betalningar med mera får en sammanhållen hantering via en sökbar kurskatalog på webben.

Studyalong, skärmbild

Genom Studyalong får medborgarna tillgång till en e-tjänst som ger en tydlig översikt över de kurser som Solna kulturskola erbjuder. Det blir lätt att söka kurser utifrån kriterier som ålder, platser, veckodagar och pedagoger. Besked om erhållen plats ges snabbare, och kommunikationen mellan elever och pedagoger förenklas. Studyalong innehåller också digitala tjänster som ger nya möjligheter att utveckla undervisningen och låta verksamheten komma närmare medborgarna.

Här finns KURSKATALOGEN online - välkomna!

Dela: