Forskare från Karolinska föreläser på biblioteket

Solna stadsbibliotek fortsätter erbjuda avgiftsfria föredrag med forskare från Karolinska Institutet som presenterar sina ämnen på ett populärt och tillgängligt sätt. I höst ges två föreläsningar. Den första handlar om träning, gener och hälsa och hålls på biblioteket i Solna centrum torsdag 29 september kl 18.

Solna stadsbiblioteks samarbete med Karolinska Institutet har pågått sedan 2014 och ger forskarna möjlighet att föra ut sin forskning till den intresserade allmänheten.

Många är de ämnen som hittills behandlats vid dessa tillfällen. Kerstin Brismar talade om 5:2 dieten för en intresserad åhörarskara; ett annat program handlade om lärande, och om hur man påverkar sin förmåga att lära sig även längre upp i åldrarna; andra föreläsningar har handlat om allt från hur man hanterar stress till autism och autismliknande tillstånd.

Föredragen äger rum i Vardagsrummet på entréplanet, biblioteket i Solna centrum. Efter Jessica Norrboms föreläsning 29 september, följer Petra Lundström den 17 november om olika dieter och varför vi lockas av dem.

Annons för höstens föreläsningar.

Dela: