Nyheter - Kultur & bibliotek

Förskolebarn inspireras att upptäcka böckernas värld

26 februari 2019

Under våren påbörjar stadsbiblioteket en satsning på att lotsa de minsta barnen in i böckernas värld. Projektet är en del av bibliotekens läsfrämjande uppdrag och genomförs i samverkan med Solnas förskolor. Projektet kompletterar andra verksamheter för att stärka barnens språkutveckling.

Filtrera nyheter