Solna stads Kraus- och Musikstipendium

Solna stads musikstipendium tillkom på kultur- och fritidsnämndens initiativ i samband med tillkomsten av det kulturpolitiska programmet för 2008-2013. Syftet är att uppmuntra unga sångare och instrumentalister inom det klassiska musikområdet, som är bosatta i Stockholms län.

Musikstipendierna delas ut vartannat år och delades ut första gången år 2008.

Sedan 2010 delar förvaltningen ut två stipendier i olika ålderskategorier: Musikstipendiet 8-15 år och Krausstipendiet 16-21 år. Den totala stipendiesumman höjdes samtidigt till 20.000 kronor, som juryn fritt fördelar mellan stipendiaterna.

Ansökningsperioden ligger tidigt på året och utdelning sker på våren eller försommaren. Ansökningsperioden för 2014 avslutades 10 mars. Stipendierna delas nästa gång ut 2016 och annonseras i dags- och lokalpress samt på solna.se.

Söka stipendier

Sidan Söka stipendier är aktiverad under ansökningsperioden.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt