Solna stads musikstipendier

Solna stads musikstipendier för 2018 kan sökas till och med den 5 mars kl 24.00. Under våren arbetar juryn med bedömning av bidragen i olika omgångar. Stipendiaterna uppmärksammas i samband med stadens firande av nationaldagen 6 juni i Hagaparken.

Hur söker jag stipendierna?

Du söker stipendierna via länken nedan.
Läs igenom all information på denna sida innan du ansöker.

Ansök om Solna stads musikstipendier 2018

Vem kan söka stipendierna?

Stipendierna kan sökas av unga lovande sångare och instrumentalister. Man kan söka som solist, duo eller som grupp.

Stipendierna är uppdelade på två delar, Krausstipendiet och Lilla musikstipendiet. Krausstipendiet gäller endast klassisk musik och kan sökas av dig som är 16-21 år.Lilla musikstipendiet gäller både klassisk musik och nutida populärmusik, och kan sökas av dig som är 8-15 år.

Stipendierna behandlas och fördelas av två särskilt utsedda jurygrupper - en för klassisk musik och en för nutida populärmusik.

OBS! Förlängd ansökningstid, sista ansökningsdag:
måndag 5 mars 2018 kl 24.00

Krausstipendiet

 • Kategori: klassisk musik.
 • Ålder på sökande: 16-21 år.
 • Sökande ska vara folkbokförda i Stockholms län.
 • Prissumman på totalt 20 000 kronor kan fördelas till en eller flera stipendiater.

Lilla musikstipendiet

 • Kategorier: klassisk musik och nutida populärmusik.
 • Ålder på sökande: 8-15 år.
 • Sökande ska vara folkbokförda i Solna stad.
 • Prissumman på totalt 10 000 kronor fördelas fritt av jurygrupperna till en eller flera stipendiater.

Att tänka på inför ansökan

 • Lilla musikstipendiet 8-15 år: Sökande folkbokförd i Solna stad.
 • Krausstipendiet 16-21 år. Sökande folkbokförd i Stockholms län.
 • Med ålder avses det antal år man har hunnit fylla vid sista ansökningsdagen, måndag 26 februari.
 • Personbevis ska medfölja ansökan, högst 3 månader gammalt. ID-kort, pass eller körkort godkänns inte. Personbevis kan beställas via Skatteverket.
 • Endast Mp3-fil som skickas in i samband med ansökan godkänns som arbetsprov. Andra filformat eller länkar till musik på internet godkänns inte.
 • Om musikbakgrund eller ackompanjemang behövs på uppspelningen för de som går vidare till delprov två, måste den sökande själv ordna det.
 • Deltagande på uppspelning för de som går vidare till delprov två är ett krav för att kunna få stipendiet. Datum för uppspelningar: klassisk musik lördag 21 april, populärmusik söndag 22 april.
 • Styckets längd får vara högst 4 minuter långt.
 • Uppdatera din vistelseadress då vi skickar ut brev via post till dig.
 • Sista ansökningsdag är måndag 26 februari.
 • Om du behöver skicka in ändring eller kompletterande information efter att ha skickat in din ansökan - skicka då endast in kompletteringen till musikstipendier@solna.se. Gör INTE en helt ny ansökan via formuläret.

Stipendiets bakgrund

Solna stads musikstipendium tillkom på kultur- och fritidsnämndens initiativ i samband med tillkomsten av det kulturpolitiska programmet för 2008-2013.

Musikstipendierna delas ut vartannat år och delades ut första gången år 2008.

Nytt för 2018 är att kategorin nutida populärmusik tillkommit i Lilla musikstipendiet. Tidigare har stipendiet endast gällt klassisk musik.

Dela: