Solna stads musikstipendier

Sista ansökningsdagen för att söka Solna stads musikstipendier 2016 var 11  mars. Under våren arbetar juryn med bedömning av bidragen i olika omgångar. Offentliggörandet och utdelningen av stipendierna sker i samband med stadens firande av nationaldagen 6 juni i Hagaparken.

Stipendiets bakgrund

Solna stads musikstipendium tillkom på kultur- och fritidsnämndens initiativ i samband med tillkomsten av det kulturpolitiska programmet för 2008-2013. Syftet är att uppmuntra unga sångare och instrumentalister inom det klassiska musikområdet, som är folkbokförda i Stockholms län.

Musikstipendierna delas ut vartannat år och delades ut första gången år 2008.

Sedan 2010 delar förvaltningen ut två stipendier i olika ålderskategorier: Musikstipendiet 8-15 år och Krausstipendiet 16-21 år. Den totala stipendiesumman höjdes samtidigt till 20.000 kronor, som juryn fritt fördelar mellan stipendiaterna.

Dela: