Sök Solna stads kulturstipendium

Solna stads kulturstipendium delas ut vartannat år till person som är folkbokförd i Solna eller vars kulturella verksamhet har eller har haft stor betydelse för staden. Ansökningsperioden för 2017 är 6 februari - 13 mars.

Stipendiet är avsett att stödja och stimulera personer inom kulturområdet som bor eller verkar i Solna exempelvis inom litteratur, konst, film, foto, teater, dans, musik, sång, hembygdsvård eller bildningsverksamhet.

Stipendiet ska bidra till att täcka kostnader i samband med pågående eller planerat arbete och kan inte ges till grundutbildning eller till ändamål som ingår i sökandes ordinarie anställning.

Summan uppgår till 80 000 kr, vilket kan ges till en ensam mottagare eller delas upp på flera.

Juryarbetet och övrig samordning av kulturstipendiet sker genom kultur- och fritidsförvaltningen.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om kulturstipendium (PDF-dokument, 183 kB).

Blanketten kan fyllas i på skärmen i en pdf-läsare. När du fyllt i den, spar till datorn för utskrift eller för att skicka med epost.

Blanketten kan också skrivas ut och fyllas i för hand, för att skickas in som vanlig papperspost.

Ansökan ska ha inkommit till Solna stad senast 13 mars 2017.
Adresser och information om inlämning finns på ansökningsblanketten.

Hedersgåva

Det går också bra att föreslå en person som mottagare av hedersgåva. En hedersgåva kan tilldelas personer vilkas verksamhet har eller har haft stor betydelse för kulturlivet i Solna stad. För att föreslå mottagare av hedersgåva, skriv till kulturfritidsnamnden@solna.se

Stipendiater 2015

Bo Madestrand, kulturskribent
Joakim Forsgren, konstnär
Melpo Mellz Mouratidou, dansare, koreograf, danslärare
Joakim Lundström, musiker på klassisk gitarr
Zafire Vrba, konstnär, pedagog

Postum mottagare av hedersgåva 2015

AJA MURRAY-THORÉN (1947-2015), konstnär och illustratör

Historik

Solna stads kulturstipendium delades ut första gången 1962.
Till och med 1985 delades det ut varje år, därefter vartannat år.
2017 delas kulturstipendiet ut för 40:e gången.

Många kända namn finns bland tidigare kulturstipendiater:
Olle Olsson-Hagalund, Olof Lagercrantz, Lennart Nilsson, Carl Malmsten, Cornelis Vreeswijk, Kerstin Dellert, Torsten Flink, Artur Lundkvist, Maria Wine, Robert Broberg (hedersgåva), Görel Crona, Annika Norlin, Hassan Loo Sattarvandi, Lawen Mohtadi, Ann-Helen Laestadius, med flera.

Se lista med alla mottagare genom åren

Dela: