Solna stads kulturstipendium

Solna stads kulturstipendium delas ut vartannat år till person som är folkbokförd i Solna eller vars kulturella verksamhet har eller har haft stor betydelse för staden.

Stipendiet är avsett att stödja och stimulera personer inom kulturområdet som bor eller verkar i Solna exempelvis inom litteratur, konst, film, foto, teater, dans, musik, sång, hembygdsvård eller bildningsverksamhet.

Stipendiet ska bidra till att täcka kostnader i samband med pågående eller planerat arbete och kan inte ges till grundutbildning eller till ändamål som ingår i sökandes ordinarie anställning.

Summan uppgår till 80 000 kr, vilket kan ges till en ensam mottagare eller delas upp på flera.

Juryarbetet och övrig samordning av kulturstipendiet sker genom kultur- och fritidsförvaltningen.

Så ansöker du

Information om ansökan finns här under kommande ansökningsperiod 2019.

Hedersgåva

Det går också bra att föreslå en person som mottagare av hedersgåva. En hedersgåva kan tilldelas personer vilkas verksamhet har eller har haft stor betydelse för kulturlivet i Solna stad. För att föreslå mottagare av hedersgåva, skriv till kulturfritidsnamnden@solna.se

Stipendiater 2017

2017 års kulturstipendier från Solna stad föräras tre personer som utmärkt sig inom litteratur, konst respektive teater: Sanna Samuelsson, Lisa Trogen Devgun och Marit Lundström. En hedersutmärkelse delades också ut till musikern Ahmadu Jah.

Läs mer (nyhet)

Historik

Solna stads kulturstipendium delades ut första gången 1962.
Till och med 1985 delades det ut varje år, därefter vartannat år.
2017 delades kulturstipendiet ut för 40:e gången.

Många kända namn finns bland tidigare kulturstipendiater:
Olle Olsson-Hagalund, Olof Lagercrantz, Lennart Nilsson, Carl Malmsten, Cornelis Vreeswijk, Kerstin Dellert, Torsten Flink, Artur Lundkvist, Maria Wine, Robert Broberg (hedersgåva), Görel Crona, Annika Norlin, Hassan Loo Sattarvandi, Lawen Mohtadi, Ann-Helen Laestadius, med flera.

Se lista med alla mottagare genom åren

Dela: