Kulturstöd och stipendier

Solna stad har som mål att stadens rika och mångfacetterade kulturliv ska omfatta och nå ut till fler. Kultur- och fritidsförvaltningen riktar sig därför till konst- kultur- och föreningslivet med en bred och öppen stödform. Kulturstödet omfattar såväl bidrag och stipendier, marknadsföring samt olika former av nätverksfrämjande samarbeten och förmedling.

Kulturprojektbidrag

Ekonomiskt bidrag beviljas årligen till ansökande organisationer som bedöms uppfylla kultur- och fritidsnämnden mål och prioriterade målgrupper.

Kulturstipendium

Kulturstipendium delas ut vartannat år till ansökande personer som gjort betydande insatser inom konst, dans, musik, teater, litteratur eller annan kulturell verksamhet i Solna.

Musikstipendier

Musikstipendier delas ut vartannat år till sökande personer inom olika ålderskategorier med syfte att uppmuntra unga sångare och instrumentalister inom det klassiska musikområdet. Från och med 2018 finns det också en kategori för modern musik.

Marknadsföring

Kulturstödet omfattar även marknadsföring och nätverksfrämjande aktiviteter och samarbeten. Kulturaktörer erbjuds gratis publicering i stadens evenemangskalender som ger en allmänt uppskattad överblick över aktuella evenemang och besöksmål i Solna. Kalendern finns på evenemang.solna.se

Kulturnätverk

Inom kulturnätverket arrangeras regelbundna dialogträffar för utveckling och samordning kring projekt och kommande evenemang. I detta nätverksfrämjande ingår även förmedling av konstnärsateljéer samt övriga mötesplatser för kreativa aktörer. Om du vill få löpande information samt inbjudningar till nätverksträffar, hör av dig till: kultur@solna.se

Dela: