Kulturstöd och stipendier

Solna stad har som mål att stadens rika och mångfacetterade kulturliv ska omfatta och nå ut till fler. Kultur- och fritidsförvaltningen riktar sig därför till konst- kultur- och föreningslivet med en bred och öppen stödform. Kulturstödet omfattar såväl bidrag och stipendier, marknadsföring samt olika former av nätverksfrämjande samarbeten och förmedling.

Kulturprojektbidrag

Ekonomiskt bidrag beviljas årligen till ansökande organisationer som bedöms uppfylla kultur- och fritidsnämnden mål och prioriterade målgrupper.

Kultur- och musikstipendier

Staden delar varje år ut kulturstipendier i ålderskategorierna barn (8-15 år), unga (16-21 år) och vuxna (över 21 år).

Varje år delas också stadens Krausstipendium ut, som kan sökas av klassiska musiker i åldrarna 16-21 år.

Reglerna är nya, beslutades av kultur- och fritidsnämnden hösten 2018 och gäller från och med 2019.

Marknadsföring

Kulturstödet omfattar även marknadsföring och nätverksfrämjande aktiviteter och samarbeten. Kulturaktörer erbjuds gratis publicering i stadens evenemangskalender som ger en allmänt uppskattad överblick över aktuella evenemang och besöksmål i Solna. Kalendern finns på evenemang.solna.se

Kulturnätverk

Inom kulturnätverket arrangeras regelbundna dialogträffar för utveckling och samordning kring projekt och kommande evenemang. I detta nätverksfrämjande ingår även förmedling av konstnärsateljéer samt övriga mötesplatser för kreativa aktörer. Om du vill få löpande information samt inbjudningar till nätverksträffar, hör av dig till: kultur@solna.se

Dela: