Lär dig mer om demens

Välkommen på ett panelsamtal om demens. Vi bjuder på fika.

Paneldeltagare:

Wilhelmina Hoffman - Direktör, Svenskt Demenscentrum
Ann-Marie Högberg - Ordförande, Anhörigas Riksförbund
Amira Akhavan - Demenskoordinator, Solna stad

15 mars
13:00 - 14:00
Folkets Hus i Solna, Skytteholmsvägen 2